National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Recognition of movements of an active upper limb prosthesis for modern needs.
Pelypenko, Ihor ; Mézl, Martin (referee) ; Harabiš, Vratislav (advisor)
Tato práce zkoumá oblast moderních náhrad končetin s důrazem na optimalizaci ovládání pohybových funkcí aktivních protéz. Cílem projektu je analyzovat a zpracovat data k vytvoření klasifikačního systému pro následné použití na vlastních datech. První část je věnována výsledkům průzkumu dvou skupin dobrovolníků (fyzicky zdraví a jedinci s omezením), porovnávání těchto výsledků a výběru nejrelevantnějších funkcí horní končetiny. Poté jsou studovány metody zpracování EMG, následované výběrem nejvhodnější metody. Popsán je také proces pořízení vlastní databáze a její zpracování. V poslední části jsou popsány vytvoření a testování funkcionality modelu umělé inteligence a zhodnoceno, zda dosažené výsledky jsou úspěšné.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.