National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Development of surface water quality in selected rural areas of the Elbe River basin
Mrkva, Luboš ; Janský, Bohumír (advisor) ; Pechar, Libor (referee) ; Kodeš, Vít (referee)
Development of surface water quality in selected rural areas of the Elbe River basin Water quality is an enduring issue in water management and has global importance. This work deals with surface water quality in the Elbe River basin, focusing on river basins in agricultural and rural areas where surface water quality remains a significant ecological problem. As part of this work, two watersheds with a significant representation of agriculturally used areas were chosen: the Mastník River catchment, which flows into the Vltava River, and the Šlapanka River catchment, which flows into the Sázava River. In the case of the Mastník stream, the work deals with the basin itself and changes in water quality in the Mastník bay, which is part of the Slapy reservoir located on the Vltava River. Water quality was analysed using the concentration of selected parameters through long-term field research supplemented with data from the State Enterprise of the Vltava River basin. In this part, it was proved that constructing new wastewater treatment plants (WWTPs) gradually improves the overall water quality. However, the parameter chlorophyll-α and the lack of dissolved oxygen remain problematic. The finding of high concentrations of chlorophyll in the stream is followed by an assessment of the changes in water quality in...
Water quality change in small watersheds after sewage water treatment plant building
Rödlová, Sylva ; Langhammer, Jakub (advisor) ; Kvítek, Tomáš (referee) ; Pechar, Libor (referee)
Změny kvality vody v malých tocích, vyvolané vybudováním čistírny odpadních vod, představují doposud málo studované a přitom velmi aktuální téma současné hydrologie. Tato studie se zabývá popsáním těchto změn a faktorů, které je ovlivňují. Pro účely výzkumu bylo vybráno pět malých, zemědělsky využívaných povodí prvního řádu (čtyři povodí průměrně 6 km2 , jedno 16 km2 ). V každém zájmovém území byla vždy jedna vesnice od 640 do 2 500 obyvatel. Během 7 - 16 let trvajícího měsíčního monitoringu základních indikátorů kvality vody (O2, BSK5, CHSKCr, TOC, konduktivita, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PC, P-PO4) byla zachycena stavba čistíren v obcích. Spolu s daty o účinnosti čistíren byly vyhodnoceny změny kvality vody v toku. Identifikované typy změn ukazují na problematické aspekty vývoje kvality vody v malých povodích. Kromě očekávaného rychlého a razantního snížení hodnot zátěže po výstavbě čistírny odpadních vod se vyskytují i odlišné projevy změn - pouze mírné snížení zátěže, stagnace, dokonce i zvýšení koncentrací sledovaných indikátorů. Mezi další typické změny patří navýšení hodnot 1-2 roky před uvedením čistírny do provozu a opožděná nitrifikace v toku způsobená nevhodným provozem čistírny. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující změny patří provoz čistírny, velikost průtoku recipientu, zemědělské...
Photosynthetic characteristics of phytoplankton in eutrophic waters
Tesařová, Blanka ; Pechar, Libor (advisor) ; Fott, Jan (referee)
Photosynthesis and primary production were estimated in fishpond phytoplankton during period 2008-2010 in Třeboň fishpond region, Czech Republic. Photosynthesis was measured by the oxygen method in computer-assisted light pipetting system Illuminova. Altogether 64 samples of fishpond phytoplankton and 11 cyanobacterial cultures were analysed. Cyanobacteria and chlorococcal algae formed the most important part of phytoplankton biomass and their photosynthesis-irradiance (P-I) curves showed shade-adapted type of P-I curves with the high photosynthetic efficiency. No significant differences in the main parameters of P-I curves were obtained between different types of phytoplankton (chlorococcal-dominated, cyanobacteria- dominated). The results are consistent with the high turbid conditions in eutrophic or hypetrophic fishponds. On the contrary photosynthesis in cyanobacterial cultures differs from "wild" phytoplankton and therefore they can not be taken in primary production models. Primary production was estimated according Talling's model (1957), based on daily measurement of radiation, extinction coefficient of water and seasonal courses of chlorophyll concentration. Photosynthetic capacity and onset of light saturation determined in P-I curves were used as physiological parameters of Talling's model. The...
Water quality change in small watersheds after sewage water treatment plant building
Rödlová, Sylva ; Langhammer, Jakub (advisor) ; Kvítek, Tomáš (referee) ; Pechar, Libor (referee)
Změny kvality vody v malých tocích, vyvolané vybudováním čistírny odpadních vod, představují doposud málo studované a přitom velmi aktuální téma současné hydrologie. Tato studie se zabývá popsáním těchto změn a faktorů, které je ovlivňují. Pro účely výzkumu bylo vybráno pět malých, zemědělsky využívaných povodí prvního řádu (čtyři povodí průměrně 6 km2 , jedno 16 km2 ). V každém zájmovém území byla vždy jedna vesnice od 640 do 2 500 obyvatel. Během 7 - 16 let trvajícího měsíčního monitoringu základních indikátorů kvality vody (O2, BSK5, CHSKCr, TOC, konduktivita, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PC, P-PO4) byla zachycena stavba čistíren v obcích. Spolu s daty o účinnosti čistíren byly vyhodnoceny změny kvality vody v toku. Identifikované typy změn ukazují na problematické aspekty vývoje kvality vody v malých povodích. Kromě očekávaného rychlého a razantního snížení hodnot zátěže po výstavbě čistírny odpadních vod se vyskytují i odlišné projevy změn - pouze mírné snížení zátěže, stagnace, dokonce i zvýšení koncentrací sledovaných indikátorů. Mezi další typické změny patří navýšení hodnot 1-2 roky před uvedením čistírny do provozu a opožděná nitrifikace v toku způsobená nevhodným provozem čistírny. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující změny patří provoz čistírny, velikost průtoku recipientu, zemědělské...
Vegetation carbon-stores and net primary in upper Stropnice river catchment
Stará, Lenka ; Bodlák, L. ; Pokorný, J. ; Macků, J. ; Janderková, J. ; Šefrna, L. ; Středa, T. ; Burešová, Renata ; Pechar, Libor ; Cudlín, Pavel
Vegetation carbon-stores were quantified and net primary production estimated in upper Stropnice river catchment.Subsequently carbon cycle in the studied territory was composed for to estimate the total carbon balance of the area.Based on the results studied territory appear to be a carbon sink,i.e.carbon storing area.
Influence of grasslands and selected zoocenoses on loss of nutrients from watershied
Klimeš, F. ; Kolář, L. ; Kobes, M. ; Pechar, Libor ; Kadlec, J. ; Voženílková, B.
On the basis of experimental and systemic studies the questions of influence of grsslands and selacted zoocenoses on loss of nutrients from watershed were studied. Special attention was focused to suitable managemant of grasslands in accumulation and transport zones of landscape relief and possibilities of prevention risks in relation to hydrosphere.
Impact of intesive fishery management on the ecological sustainability and functioning of fishpond ecosystem in the Czech Republic
Pechar, Libor
The aim of the present parer are: to describe the increasing oscillatory patterns as a result of the high level of eutrophication and to show decrease of efficiency in utilization of primary production at the high level of eutrophication.
Fishpond management and ecological stability of fishponds -as a key water habitats of the Třeboň region
Pechar, Libor
Fishponds have an important role in the hydrological system of the Třeboň region and generally they represent the most common type of stagnant water habitat in the Czech Republic. Most of the fishponds are several hundred years old, and have therefore lost most of their man-made character. The period of intensification of fish production started in the 1930s, when liming and fertilization of the fishponds became a common practice. Since the 1930s, fish production has increased from a mean of about 50 kg ha-1 to more than 500 kg ha-1. Common carp, Cyprinus carpio L. has been the main cultivated fish species. Management for higher fish stock densities, accompanied by higher nutrient loads result in increasing trophic levels, ultimately reaching a state of 'hypertrophy'. The main symptoms of this state are the massive development of phytoplankton and cyanobacterial ' algal blooms', great fluctuations in oxygen concentrations, pH, which, in turn, destabilise the fish pond ecosystem.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 PECHAR, Luboš
2 Pechar, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.