National Repository of Grey Literature 32 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The analysis of the marketing communication of primary school
Hrdina, Matěj ; Paulovčáková, Lucie (advisor) ; Urbanová, Eva (referee)
Marketingová komunikace se nepojí pouze se ziskovou sférou. Své nezastupitelné místo má i v procesu řízení škol a školských zařízení. Marketing školám slouží k naplňování jejich cílů, a i samotný marketingový mix pro oblast vzdělávání je díky svým specifikům rozšířením původního marketingového mixu. Marketingovou komunikací se školy snaží oslovovat jak zájemce o studium a stávající žáky, tak i jejich zákonné zástupce. V dnes tak konkurenčním prostředí musí školy volit vhodné taktiky, jak je oslovovat. Cílem práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci vybraných základních škol a navrhnout doporučení ke zefektivnění a zatraktivnění komunikace dané školy. Webové stránky základních škol slouží jako primární zdroj požadovaných informací, i když u některých informací, zvláště pak u těch o výuce přejímají prioritu elektronické informační systémy školy. Dle dotazníkového šetření jsou právě webové stránky místem, kam samotní žáci přicházejí pro informace. Webové stránky zkoumaných základních škol vykazují jisté chyby a nedokonalosti, ale cílové skupiny jsou s komunikací většinou spokojeny. Facebook jakož to zástupce sociálních sítí není primárním komunikačním kanálem ani pro jednu z dotázaných skupin respondentů. Samy školy si toho jsou vědomy, a tak k Facebooku přistupují. Jedna ze základních škol ho...
Quality Management of secondary vocational education on the territory of the capital city of Prague
Holčáková, Iveta ; Paulovčáková, Lucie (advisor) ; Šafránková, Jana Marie (referee)
This diploma thesis deals with the issues related to the quality management system in the field of secondary education, specifically in relation to the provision of education with an apprenticeship certificate. The quality management system is mostly associated with the private sector as a production process. However, the quality of services is as important as the quality of products. Quality management has also been known to the public sector for several years. Also state administration organizations, local authorities, universities, etc. deal with the quality management system. Secondary schools should certainly not be excluded from this sphere, as it is a necessary part of the school education system. The quality of the education provided, its course and results should undoubtedly be systematically managed. The first part of the thesis contains the definition of basic concepts focused on education and the school education system, defining quality, quality management methods (ISO, TQM, EFQM, CAF) and the principles of quality management in education. The definition of terms and related principles is based on the study of scientific literature, valid legal regulations and other documents focused on the quality management system. The empirical part of the diploma thesis is focused on the analysis...
Development of pedagogical staff in relation to trends in secondary school management
Andr, Jiří ; Paulovčáková, Lucie (advisor) ; Svobodová, Zuzana (referee)
The subject of the diploma thesis entitled Development of pedagogical staff in relation to trends in the management of secondary schools is the analysis of approaches in terms of national strategy, but also in terms of secondary schools themselves. The theoretical part presents the educational policy and educational system in the Czech Republic, the legislative concept and definition of education and a description of the control body, which is the Czech School Inspectorate. The work also contains a theoretical basis and theoretical background of the issues focused on the strategic management of human resources in general, but also in the concept of secondary education. The starting point of the research is the approach to strategic management of human resources in the field of education of teachers at secondary schools according to conceptual documents focusing on the quality of education and development of teachers in the Czech Republic and the use of funds offered by the Ministry of Education, Youth and Sports. Documents and approaches related to the strategy of educational policy for the following period had examined, as well as the set quality criteria of secondary schools and grammar schools. Based on the findings from the above strategic and conceptual documents concerning secondary schools...
Analysis of quality management in selected education organisation
Kolečková, Barbora ; Paulovčáková, Lucie (advisor) ; Kursch, Martin (referee)
The diploma thesis focuses on the area of quality management of a selected educational organization. The goal of the diploma thesis is to identify key areas of management of an educational organization and - based on an analysis of the current situation - to suggest possible improvements to ensure a long-term successful and competitive organization. The diploma thesis describes the starting points of the topic such as education, educational organizations, broader concept of management and its functions, application aspects of management, principles of quality management principles with specifics in education, approaches to setting systemic measures to increase quality in educational organizations, etc. The diploma thesis contains a methodology for research, outputs, proposals and recommendations to increase the quality of selected areas. In these areas are examined the processes affecting the success of the organization and the effectiveness of activities. The research is focused on three specific areas with processes that are most important for the sustainability of the organization. These are communications within marketing activities related to acquiring new clients, communication with existing clients and enrolling clients in courses - divided into these two target groups again. There is used a...
Performance management
Hudečková, Karolina ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Paulovčáková, Lucie (referee)
The diploma thesis is focused on the planning of personal development of employees in the context of the process of performance management in the organization. Attention is paid to the role and function of personal development planning in achieving the set goals in the process of performance management. The theoretical part defines concepts of performance management, education and development and personal development planning and describes theories of these concepts. The analytical part, based on a study of internal documents and interviews with managers, describes how the work performance of employees in Czech-Moravian Guarantee and Development Bank is managed. The result of this research was identification of weaknesses in the application of the concept of work performance management in the organization. Finally, recommendations are proposed in order to streamline the mentioned processes in the organization. KEYWORDS performance management, evaluation of employees, training of employees, individual development planning, human resources management
Education of athletically gifted pupils in talent management context
Borský, Martin ; Kursch, Martin (advisor) ; Paulovčáková, Lucie (referee)
This thesis deals with talent management with the topic of education of sport talented students. The introductory part defines basic terms, such as talent, natural ability, talent management and education of talented students subjected to regulation No.27/2016 (legal code) about education of students with special educational requirements and talented students. Subchapters of the theoretical part deal with specification and conditions of sport talented students' education, their support and search for. An integral part is also a subchapter defining sport psychology and its application when eliminating the dilemma of a double career. The introductory part is an initial part for the practical part, which based on the quantitate survey, describes the support and compares the possibilities of education of sport talented pupils and students at primary as well as secondary schools in the Czech Republic.

National Repository of Grey Literature : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.