National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Modern dance instructor as a leisure time teacher
PRŮŠOVÁ, Monika
The bachelor thesis is concentrated on the instructor of modern dance who is influencing other people as the leisure educator. The author defines the term modern dance and also characterize particularities of this sports field. The thesis also deals with the dance as type of a leisure activity and it briefly characterizes the leisure education concentrated mainly on the dance and education of leisure activities. The piece of work is focused on the children at the age between six and eleven years. The author also characterizes the evolution of the children and their physical abilities and the readers of the thesis are able to find out something about the educational methods of the leisure educator as well. The last chapter focuses on the personality of the leisure educator. Furthermore, this part defines the aims of his work and the scope of his activity. The bachelor thesis also concentrates on the leisure educator in the field of dancing, mainly the modern one.
The Personality of Active Seniors Over 70 Years Old
Průšová, Monika ; Hátlová, Běla (advisor) ; Štilec, Miroslav (referee)
Souhrn Název práce: Osobnost aktivních seniorů starších 70 let Title: Personality ofActive Seniors over 70years old Cíle práce: 1. Cílem mé diplomové práce bude zjistit, zda je vhodné vybraný pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI) využít k hodnocení pěti obecných dimenzí osobnosti vybrané skupiny respondentů. Ve své práci se budu snažit porovnat a statisticky zhodnotit výsledky jednotlivých škál výše uvedeného dotazníku mezi pohlavími. 2. Dalším cílem pak bude porovnání s hodnotami uváděnými pro populaci ve věku 22-75 let. Metodika: V diplomové práci bylo hodnoceno pět obecných dimenzí osobnosti vybrané skupiny respondentů. Z metod výzkumu byla použita varianta komparace a dotazníková metoda. Ke sběru dat byla použita dotazníková metoda. Využit byl mezinárodní standardizovaný dotazník NEO-FFI. Předmětem komparace bylo porovnání výsledků průměrů jednotlivých škál mezi skupinou mužů-seniorů a žen-seniorek, a dále srovnání s výsledky populace ve věku 22-75 let. Výsledky: Dle našich zpracování výsledků a statistického zhodnocení jednotlivých škál pětifaktorového osobnostního inventáře NEO-FFI lze konstatovat, že muži ve věku 22-75 let jsou více neurotičtější a otevřenější vůči zkušenosti než muži-senioři; muži-senioři jsou naopak více přívětivější a svědomitější než muži ve věku 22-75 let; škála extraverze...
The Personality of Active Seniors Over 70 Years Old
Průšová, Monika ; Hátlová, Běla (advisor) ; Štilec, Miroslav (referee)
Souhrn Název práce: Osobnost aktivních seniorů starších 70 let Title: Personality ofActive Seniors over 70years old Cíle práce: 1. Cílem mé diplomové práce bude zjistit, zda je vhodné vybraný pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI) využít k hodnocení pěti obecných dimenzí osobnosti vybrané skupiny respondentů. Ve své práci se budu snažit porovnat a statisticky zhodnotit výsledky jednotlivých škál výše uvedeného dotazníku mezi pohlavími. 2. Dalším cílem pak bude porovnání s hodnotami uváděnými pro populaci ve věku 22-75 let. Metodika: V diplomové práci bylo hodnoceno pět obecných dimenzí osobnosti vybrané skupiny respondentů. Z metod výzkumu byla použita varianta komparace a dotazníková metoda. Ke sběru dat byla použita dotazníková metoda. Využit byl mezinárodní standardizovaný dotazník NEO-FFI. Předmětem komparace bylo porovnání výsledků průměrů jednotlivých škál mezi skupinou mužů-seniorů a žen-seniorek, a dále srovnání s výsledky populace ve věku 22-75 let. Výsledky: Dle našich zpracování výsledků a statistického zhodnocení jednotlivých škál pětifaktorového osobnostního inventáře NEO-FFI lze konstatovat, že muži ve věku 22-75 let jsou více neurotičtější a otevřenější vůči zkušenosti než muži-senioři; muži-senioři jsou naopak více přívětivější a svědomitější než muži ve věku 22-75 let; škála extraverze...
Importance of marking foods in the Czech republic
Průšová, Monika ; Kocmánková Menšíková, Lucie (advisor) ; Klouček, Pavel (referee)
The Bachelor Thesis is focused on the marking foods on the Czech market and on its importance for the 3rd year students who study Public relations and Regional development, at the Czech University of Life Sciences. The main aim of theoretical part is to peruse the most important matters concerning about regional development, food and its social importance, and introduce the legal framework of the Czech law and the main regional documents which are related to this subject.. The aim for secondary data analysis is to find a context between the legal framework, the main regional documents and the subject matter. Comparison from the both analysis shows the main regional documents do not focus on the subject matter in that range as the Czech law does. The legal framework in Czech law has two main laws that deals with subject matter and determine duties for providing marks and producing safe foods. Another mentioned laws can be described as supporting but not less important as they help to define the range of producers and marks´providers´rights and duties as deception and misleading information as forbidden. Secondary data analysis identified a food marking systems on the Czech market. There were identified European system of food marks, National system of food marks and Regional system of food marks. The aim of semi-structured interviews with students was to determine the students´ knowledge and overwiev in the subject matter, to find if marks influent them in the shopping decisions. The number of students is set up on thirty. The empirical research shows 70 % of students perceive the marking food as a marking of a quality. One third of students think the food marks does not bring any benefits and mainly it is good only for producers. By students is known only a fifth of trading marks and it is mainly from the national system of food marks. The food marking does not influent two third of students, the main reason they mention is they do not have enough information about food marks on the Czech market. Comparition of gained data throught semi-structured interviews concludes that the inadequacy of food labeling in the Czech Republic is heading probably to incomplete or inadequate information to consumers on foods marking systems in the country.
[Population ecology of annual hemiparasitic species \kur{Melampyrum pratense.}
PRŮŠOVÁ, Monika
The thesis deals with the hemiparasitic species Melampyrum pratense. This species was monitored during the growing season 2009 and the relationship between morphological characteristics and reproductive success of plant individuals was assessed. The relationships between population density, the vegetative biomass and the investments in generative reproduction were investigated. Identity of the host species was determined using the DNA barcoding method.
Ecological requirements of the critically endangered species \kur{Sedum villosum}
PRŮŠOVÁ, Monika
Hairy stonecrop (Sedum villosum) belongs to the group of plants that are endangered by real risk of extinction. If appropriate measures are not soon undertaken, it may disappear from the territory of the Czech republic. Preparation of an action plan should be a prerequisite for undertaking such measures. The aim of this diploma thesis was to verify ecological demands of this critically endangered species. I tested the effects of soil acidity and shading on seed germination and growth of hairy stonecrop plants in experimental conditions.

See also: similar author names
9 PRŮŠOVÁ, Martina
1 PRŮŠOVÁ, Milena
3 PRŮŠOVÁ, Mirka
4 Průšová, Marie
2 Průšová, Markéta
9 Průšová, Martina
1 Průšová, Michaela
6 Průšová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.