National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Cyberbullying and its prevention at 2 levels of primary schools
PEKÁROVÁ, Lucie
Předkládaná bakalářská práce se zabývá kyberšikanou na 2. stupni základní školy a její prevencí. Vzhledem k autorčiným praktickým zkušenostem z dosavadní praxe je na problém kyberšikany nahlíženo z pohledu asistenta pedagoga, který nese spolu-zodpovědnost za odhalení takové formy rizikového chování. Práce má za úkol ozřejmit, jak moc je náročné odhalit kyberšikanu ve školních kolektivech, jaká jsou úskalí a slabá místa v prevenci. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá šikanou, druhá kapitola je věnována problematice kyberšikany. Třetí kapitola obsahuje výzkumné šetření, kdy je cílem zjistit zkušenosti s komunikací prostřednictvím elektronických technologií a zmapování povědomí dětí o kyberšikaně ve starším školním věku. V závěru jsou potom uvedena konkrétní doporučení pro zlepšení současného stavu.
Methods for Analyzing Change From Baseline to Final Assessment
Pekařová, Lucie ; Kulich, Michal (advisor) ; Hušková, Marie (referee)
In this thesis, we analyze treatment effect estimate in randomized clinical studies. Treatment effect estimates are constructed on the basis of three models. The first part of this thesis is about the behaviour of these estimates when the treatment effects vary with patients. We find out that all types of estimates are consistent and we derived their asymptotic distribution. The estimates are compared by their asymptotic variances. The theoretical conclusions are confirmed by a simulation study. The second part describes the case where measurements of baseline and final values contain an error. Two estimates are analyzed. We find out that both estimates are consistent. We derive their asymptotic distribution and compare their variances.
Methods for Analyzing Change From Baseline to Final Assessment
Pekařová, Lucie ; Kulich, Michal (advisor) ; Hušková, Marie (referee)
In this thesis, we analyze treatment effect estimate in randomized clinical studies. Treatment effect estimates are constructed on the basis of three models. The first part of this thesis is about the behaviour of these estimates when the treatment effects vary with patients. We find out that all types of estimates are consistent and we derived their asymptotic distribution. The estimates are compared by their asymptotic variances. The theoretical conclusions are confirmed by a simulation study. The second part describes the case where measurements of baseline and final values contain an error. Two estimates are analyzed. We find out that both estimates are consistent. We derive their asymptotic distribution and compare their variances.

See also: similar author names
2 PEKÁROVÁ, Lenka
2 Pekarová, Lenka
5 Pekařová, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.