National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Through the eyes of a child. Child as a literary subject in contemporary italian prose
Přívozníková, Pavla ; Flemrová, Alice (advisor) ; Pelán, Jiří (referee) ; Čaplyginová, Olga (referee)
Key words prism of children - child protagonist - literary subject - narrator - focalizer - focalization -character - narratology - Gérard Genette - Mieke Bal - conteporary Italian prose Abstract The dissertation, titled Through the Eyes of a Child and subtitled The Child as a Literary Subject in Contemporary Italian Prose, attempts to map and describe the recurring presence of a child protagonist in contemporary Italian prose for adult readers. Drawing on the corpus of twenty novels spanning from 1997 to 2017, it shows how the prism of children manifested itself in Italian novels of that period. The thesis is divided into five chapters: theoretical, historical, analytical, synthetic, and a conclusion. The first chapter clarifies what a literary subject is, and through the prism of the narratological theory of Gérard Genette and his followers Mieke Bal and Sklomith Rimmon-Kennan, she defines three basic subject roles (narrator, focalizer, character) that a child occupies in a narrative. The second chapter shows when and how a child protagonist first made appearance in the history of Italian literature. The third chapter focuses on the narratological analysis of the novels in question, which, with the help of the theoretical terms established in the first chapter, divides them into two groups: novels with a...
The Sisters Materassi by Aldo Palazzeschi: between Avantgarde and Tradition
Vostrovská, Linda ; Flemrová, Alice (advisor) ; Přívozníková, Pavla (referee)
The subject of this thesis is a presentation of a work of art, The Materassi Sisters novel, written by an Italian writer, Aldo Palazzeschi, in which the author focused, in a remarkable way, to the class structure of Italian bourgeois society during the beginning of the 20th century. The introduction of this work guides through the life's career of the author in the historical and artistic context, briefly describes and characterizes his entire artistic production, and the way of thinking and seeing the world, in which the author moved and worked. This work contains also an outline of the trends of the futurism artistic direction, to which the author was invited at one time of his artistic creation and the ideas of which he joined. The second part of the thesis is devoted to the period of experimental novels of the author, that preceded The Materassi Sisters novel. The main part is devoted to the analysis of the Palazzeschi's novel, The Materassi Sisters, which represents the peak of his literary and artistic creation.
Aldo Nove and his Superwoobinda - the reflection of the Italian society in the nineties of 20th century
Trvalcová, Zdenka ; Flemrová, Alice (advisor) ; Přívozníková, Pavla (referee)
Subject of this bachelor thesis is collection of short stories by Superwobind from Italian contemporary writer Aldo Nove. Introduction part is focusing on presenting his personality, will hint the state of italian literary scene in 90s of 20th century, which is closely binded with releasing antology of Gioventù cannibale.. Followed by formal examination and analysis of selected short stories collection Woobinda è altre store senza lieto fine as well as the reissue titled Superwoobinda, taking into account the significant influence of television and advertising. The conclusion will be highlighted anthropological rigor of stories helpful to create a picture of Italian society 90s of the 20th century. Key words Aldo Nove, Italian literature in the nineties of 20.century, Gioventù cannibale
Alessandro Baricco's postmodern novels
Přívozníková, Pavla ; Flemrová, Alice (advisor) ; Pelán, Jiří (referee)
Tato diplomová práce zmapuje románovou tvorbu současného italského spisovatele Alessandra Baricca. Úvodem bude představen autor v kontextu současné italské prózy. V další části práce nastíníme charakteristiku postmoderního románu, zejména pokud jde o tříštění či dekompozici prostoru, času, příběhu a s tím související žánrovou heterogennost textu. V centrální části práce rozebereme jednotlivá díla, přičemž se budeme soustředit jak na příběh, jeho hlavní motivy a témata, tak na jeho kompozici a strukturu. Ve čtvrté kapitole využijeme dílčích analýz jako východiska ke komparativnímu přístupu k textům a pokusíme se najít společné i odlišné konstrukční principy jejich výstavby a návratná témata či motivické konstanty Bariccových próz. Závěrem zhodnotíme přínos tvorby Alessandra Baricca pro současnou italskou prózu.
The Sisters Materassi by Aldo Palazzeschi: between Avantgarde and Tradition
Vostrovská, Linda ; Flemrová, Alice (advisor) ; Přívozníková, Pavla (referee)
The subject of this thesis is a presentation of a work of art, The Materassi Sisters novel, written by an Italian writer, Aldo Palazzeschi, in which the author focused, in a remarkable way, to the class structure of Italian bourgeois society during the beginning of the 20th century. The introduction of this work guides through the life's career of the author in the historical and artistic context, briefly describes and characterizes his entire artistic production, and the way of thinking and seeing the world, in which the author moved and worked. This work contains also an outline of the trends of the futurism artistic direction, to which the author was invited at one time of his artistic creation and the ideas of which he joined. The second part of the thesis is devoted to the period of experimental novels of the author, that preceded The Materassi Sisters novel. The main part is devoted to the analysis of the Palazzeschi's novel, The Materassi Sisters, which represents the peak of his literary and artistic creation.
Existentialism in the works by Alberto Moravia
Šimková, Petra ; Flemrová, Alice (advisor) ; Přívozníková, Pavla (referee)
The aim of this thesis is to search for the existential features in the work of Italian novelist Alberto Moravia and to map their development. We focused on four novels which represent individual periods of author's work and we tried to describe existential features in the life stories of the main characters. At first we focused on the definition of existentialism and we defined its basic features. After that we mapped the development of existential features in Italian literature through the character for which we used personal designation "inetto" and we get to the work of Alberto Moravia. In the individual novels we focused on the main character as well as literally- historical context, the narrator and the impact of author's life on his work. In conclusion of the thesis, we devoted our attention on Czech translations of Moravia's novels and we tried to define the awareness of this novelist in the Czech Republic. By the performed analysis of the novels we proved that existential features appear through the whole work of the author and that they undergo some development marked by the biography of the author. Based on our research we can say that Alberto Moravia is rightly called the author of the novels with existential features.
Aldo Nove and his Superwoobinda - the reflection of the Italian society in the nineties of 20th century
Trvalcová, Zdenka ; Flemrová, Alice (advisor) ; Přívozníková, Pavla (referee)
Subject of this bachelor thesis is collection of short stories by Superwobind from Italian contemporary writer Aldo Nove. Introduction part is focusing on presenting his personality, will hint the state of italian literary scene in 90s of 20th century, which is closely binded with releasing antology of Gioventù cannibale.. Followed by formal examination and analysis of selected short stories collection Woobinda è altre store senza lieto fine as well as the reissue titled Superwoobinda, taking into account the significant influence of television and advertising. The conclusion will be highlighted anthropological rigor of stories helpful to create a picture of Italian society 90s of the 20th century. Key words Aldo Nove, Italian literature in the nineties of 20.century, Gioventù cannibale
Alessandro Baricco's postmodern novels
Přívozníková, Pavla ; Flemrová, Alice (advisor) ; Pelán, Jiří (referee)
Tato diplomová práce zmapuje románovou tvorbu současného italského spisovatele Alessandra Baricca. Úvodem bude představen autor v kontextu současné italské prózy. V další části práce nastíníme charakteristiku postmoderního románu, zejména pokud jde o tříštění či dekompozici prostoru, času, příběhu a s tím související žánrovou heterogennost textu. V centrální části práce rozebereme jednotlivá díla, přičemž se budeme soustředit jak na příběh, jeho hlavní motivy a témata, tak na jeho kompozici a strukturu. Ve čtvrté kapitole využijeme dílčích analýz jako východiska ke komparativnímu přístupu k textům a pokusíme se najít společné i odlišné konstrukční principy jejich výstavby a návratná témata či motivické konstanty Bariccových próz. Závěrem zhodnotíme přínos tvorby Alessandra Baricca pro současnou italskou prózu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.