National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Between the Text and the Image. The Changes of the (Fairy Tale) Narrative in Visual Communication
Ovčáčková, Johanka ; Fulková, Marie (advisor) ; Raudenský, Martin (referee) ; Hník, Ondřej (referee)
Between the Text and the Image / The Changes of the (Fairy Tale) Narrative in Visual Communication KEY WORDS / Culture, Semiotic, Visuality, Empirical Spectator, Sign, Interpretation, Fairy Tale Narrative, Everydayness, Thinking, Visual Literacy, Communicatin, Advertisment, Commercial Communi- cation, Visual Communication, Visual Culture, Visual Literacy, Creativity ABSTRACT / The thesis "Between the Text and the Image" attempts to capture the visual world of our everyda- yness through the eyes of the empirical spectator. Placed at the centre of our interest are semiotic reading, active grasping of visual images (in examples of commercial messages and communication) and visual literacy as a key competence for further creativity, which, in art education, should allow pupils to evolve their "higher order thinking", critical thought and meta-analysis of visual discour- ses. The choice of the advertising topic as a strong and creative area for visualisation, representing the world we live in today, has proven itself to be the best option for using a semiotic reading of the image as a way of creativity and also for its critical reflection. The first part of the thesis evolves the view of the fairy tale narrative as a meta-text, which later becomes the impulse for further creativity in the field of visual...
Bodybuilding - the art of schaping the human body, the human body in art and ist portrayal changes
Lázna, Petr ; Šmíd, Jan (advisor) ; Ovčáčková, Johanka (referee)
Záměrem této bakalářské práce je představit jednu z forem možného formování lidského těla, a to prostřednictvím oblasti kulturistiky, kdy pro většinu populace je to jen jeden módní trend současnosti, ale pro zasvěcené plnohodnotně naplňuje představy uměleckého díla. Dobrý kulturista by měl být nejen vytrvalý, odhodlaný a po teoretické části vzdělán co se kulturistiky týče, ale do jisté míry by měl vynikat i uměleckým cítěním. Jedním z cílů této bakalářské práce je přiblížit kulturistiku jako sportovní a filozofický fenomén nejen v současnosti, ale i v minulosti. Taktéž zde bude představeno několik dalších novodobých forem formování lidského těla. Část práce je věnována proměnám výtvarného projevu v oblasti malířského, sochařského a v poslední době taktéž fotografického znázorňování lidského těla, kdy všechny tyto jednotlivé projevy jsou součástí výtvarné výchovy a patří k základním lidským znalostem v tomto oboru. Tomuto fenoménu je věnovaná didaktická část práce. Přínosem bakalářské práce je získání základních znalostí z oblasti kulturistiky a alespoň částečné pochopení tohoto fenoménu současné doby, kdy se dá chápat jako umělecký projev jedince. Klíčová slova: - kulturistika, lidské tělo, moderní umění, výtvarná výchova, umělec, umělecké dílo
Microcosm aesthetics
Zahradníčková, Jana ; Šmíd, Jan (advisor) ; Ovčáčková, Johanka (referee)
Jana Zahradníčková: Microcosm aesthetics /Bachelor thesis/ Prague 2011 - Charles University in Prague, Fakulty of Education, Institute development in education. Pedagogy. Combined studies. 56 norm. p. Focus of work: research study, which aims to introduce children to the life forms that surround us every day, but they are not visible to the naked eye. Subject: microworld presentation by means of visual material, visible organisms that may be beneficial to us and dangerous at the same time. Aim: To attract attention by simple game for children's science, which can cause both aesthetic and get them thinking. Benefits, knowledge: based on personal experience, I realized how helpful for a foster home profession of educators is. Key words: aesthetics, a microcosm, biology, medicine, Impressionism, education, advertising, deprivation, microbes.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.