National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech republic in international comparison: Selected indicators - 2016
Odbor informačních služeb ; Český statistický úřad
You will find 13 thematic areas covering the economic, social and environmental spheres of life. In addition to standard information on population, labor market, environment, economic sectors and macroeconomic data, in particular GDP, indicators of the information society, selected regional indicators and others were also included.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech republic in international comparison: Selected indicators
Odbor informačních služeb
Publikace, kterou držíte v ruce, volně navazuje na předchozí vydání a dále je rozšiřuje. Jedná se především o srovnání České republiky se zeměmi Evropské unie, ale i dalšími státy světa formou tabulek a grafů s vybranými ukazateli. Hlavní z použitých skupin zemí jsou přesně vymezeny níže. Výběr dat se řídil v první řadě zájmem ze strany veřejnosti a také existencí a dostupností údajů v mezinárodních zdrojích
Fulltext: Download fulltextPDF
Kultura v regionálním pohledu
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
Information on culture with the emphasis on data sources, by regions.
Fulltext: Download fulltextPDF
Kraje České republiky - 2010
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
Basic indicators at NUTS 2 and NUTS 3 level.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of Regional Disparities in the Czech Republic 2011
Český statistický úřad ; Odbor informačních služeb
Analysis of regional disparities in terms of demographic development, labour market, environment, social issues and other fields.
Fulltext: Download fulltextPDF
Zdravotnictví v regionálním pohledu
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
Demography and health status of the population, arrangement, accessibility and structure of in-patient and out-patient establishments, health personnel and selected financial data ( e.g. expenditure on health services). Text, table and graph sections (incl. cartograms) are contained.
Fulltext: Download fulltextPDF
Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
The publication is a follow-up to regional publications with methodological and analytical treatment of selected issues of sustainable development in regions. Time series of selected economic, social and environmental indicators and basic trends of their development in individual regions of the CR.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of Regional Disparities in the Czech Republic 2010
Český statistický úřad ; Odbor informačních služeb
Analysis of regional disparities in terms of demographic development, labour market, environment, social issues and other fields.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.