National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Run on the organic food: Research in sample of prague inhibitants
Nevečeřalová, Iva ; Ščasný, Milan (advisor) ; Pospíšilová, Tereza (referee)
This diploma thesis is concerned with different aspects of organic food demand in the Czech Republic. Five main goals were set in this work: 1) briefly describe the history and the current estate of the organic farming and the organic market in the Czech republic and in the European union 2) with the help of quantitative research analyze people's awareness of organic food 3) analyze key motives for buying organic products and barriers to a greater demand for organic food 4) analyze the willingness to pay for organic products 5) uncover some relations between socio-demographic characteristics of the respondents and their buying of organic food. The thesis is organized as follows. In the first chapter we describe the main principles of organic farming. Also, we briefly described the rise, the progress and the current estate of organic farming in the Czech Republic and in the European Union. Discussed in this chapter is also the link between the organic farming and the concept sustainable development. In the second chapter, we discuss the current estate of the organic market in the Czech republic and in the European union using available macro-data. The third, final, chapter presents some results of a survey of organic-food demand conducted in Spring 2006 using a small, yet representative, sample (N =200) of...
Run on the organic food: Research in sample of prague inhibitants
Nevečeřalová, Iva ; Ščasný, Milan (advisor) ; Pospíšilová, Tereza (referee)
This diploma thesis is concerned with different aspects of organic food demand in the Czech Republic. Five main goals were set in this work: 1) briefly describe the history and the current estate of the organic farming and the organic market in the Czech republic and in the European union 2) with the help of quantitative research analyze people's awareness of organic food 3) analyze key motives for buying organic products and barriers to a greater demand for organic food 4) analyze the willingness to pay for organic products 5) uncover some relations between socio-demographic characteristics of the respondents and their buying of organic food. The thesis is organized as follows. In the first chapter we describe the main principles of organic farming. Also, we briefly described the rise, the progress and the current estate of organic farming in the Czech Republic and in the European Union. Discussed in this chapter is also the link between the organic farming and the concept sustainable development. In the second chapter, we discuss the current estate of the organic market in the Czech republic and in the European union using available macro-data. The third, final, chapter presents some results of a survey of organic-food demand conducted in Spring 2006 using a small, yet representative, sample (N =200) of...
The water blooms and water quality monitoring in reservoirs Modlany and Kateřina (Teplice).
Nevečeřalová, Iva ; Pecharová, Emilie (advisor) ; Martin, Martin (referee)
Water reservoirs Modlany and Kateřina are mine subsidences, which arose at the end of the 70s created by flooding areas disused mine shafts. Originally in this area were several historic fishponds. Currently both reservoirs are used for sport fishing and in case of a reservoir Kateřina even for recreational swimming. Since 2013 is there conducted regular monitoring of water quality. Assess the physico-chemical parameters and special consideration is given to measure the content of nutrients (nitrogen and photophorus) in water. Attention was paid to the composition of phytoplankton and zooplankton. The analysis phytoplankton shows that in the reservoirs there are many species of cyanobacteria. Zooplankton is very limited planktivorous fish species. The parameter values detected by regular withdrawals correspond eutrophic waters. The results allow to assess the status of water quality and help to suggest measures to improve the quality of water in both tanks.
Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Urban, Jan ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Nevečeřalová, Iva ; Foltýnová, hana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Řešení projektu je rozděleno do čtyř hlavních částí (modulů). V prvním je provedena kategorizace nástrojů na ochranu životního prostředí a rešerše právních a jiných dokumentů mezinárodních organizací (ES, OECD), které se efektivností tržních nástrojů zabývají. Další část se soustřeďuje na domácnosti. Po teoretickém úvodu, kde jsou diskutovány přístupy k identifikaci faktorů, které ovlivňují spotřební chování domácností, jsou s pomocí ekonometrických metod odhadovány elasticity jednotlivých typů spotřebního zboží. Třetí část je zaměřena na kvantifikaci negativních externalit a je založena na metodice ExternE. Závěrečná čtvrtá část efektivnost tržních nástrojů poplatkového/daňového typu analyzuje z poněkud netradičního úhlu - z pohledu jejich administrativní náročnosti.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.