National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Artificial intelligence in internet communication
Merzliakov, Evgeniy ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které už mohou být používané i v dnešní době, například Smart Home a virtuální asistenti. Zároveň je popsaná krátká historie podobných systémů a jejich vliv na komunikaci. Navíc jsou popsané základní principy umělých neuronových sítí. Taky v dane prací jsou porovnané tři různé virtuální asistenti (Google Asistent, Apple Siri a Amazon Alexa). Z výsledku patří, že Google Asistent je lepší než ostatní, ale rozdíl mezi nejlepším a nejhorším z porovnaných je 13 %.
Force control possibilities of linear drives
Merzliakov, Evgeniy ; Šubrt, Kamil (referee) ; Houška, Pavel (advisor)
This bachelor thesis is about force control possibilities of linear drives. It contains the dividing of linear drives, the description of motion controller and linear drive, which were used for experiment. Also it contains the description of communication protocol, methods and principle of regulation, designing of the experimental equipment and the program in NI LabVIEW as well as the results of measurement with this software.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.