National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti: Problematika nakládání s odpady z pohledu veřejné správy
Markent, s.r.o. ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha
Zpráva z podrobného sociologického výzkumu, který se zabýval aktuálními problémy obcí, činnostmi úřadu, odpadovým hospodářstvím a svozovými firmami. Obsahuje metodiku, přehled výsledků, hlavní zjištění výzkumu a dotazník.
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Markent, s.r.o. ; Vysoká škola ekonomická v Praze ; MV ČR, Praha ; EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; AD Vision, s.r.o., Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Identifikace a popis hlavních rizikových faktorů vývoje OH obcí ve světle naplňování požadavků nové právní úpravy a realizace programových dokumentů na národní a krajské úrovni. Návrh nástrojů pro analýzu očekávaných rizik. Zpráva obsahuje věcnou a metodologickou stránku řešení, hodnocení stavu a trendy v systému odpadového hospodářství obcí v ČR. Předpokládaný vývoj systému do roku 2020 a klíčové faktory, které jej ovlivňují. Zpráva obsahuje různé scénáře vývoje systému a doporučení, která by mohla zvrátit nepříznivý vývoj.
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti: Sociální souvislosti nakládání s komunálním odpadem v ČR
Markent, s.r.o. ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha
Zpráva z podrobného sociologického výzkumu, který se zabýval obecnými postoji k životnímu prostředí a jeho ochraně, environmentalisticky determinovaným spotřebitelským chování; svozem komunálního odpadu, tříděním komunálního odpadu, účastí na veřejných činnostech. Obsahuje metodiku, přehled výsledků, hlavní zjištění výzkumu a dotazník.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.