National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Cílem dodatečného modulu Plus - pilotního projektu "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu" je sledovat chování veřejnosti po provedené kampani - informování veřejnosti o správném způsobu nakládání s odpadem z domácností, tj. odsledovat, jak se mění přístup k separaci odpadů po provedené informaci
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Příloha 2 obsahuje frekvenční a kontingenční tabulky dotazníkového průzkumu v Kroměříži, čtvrti se systémem sběru tříděného odpadu (155 dotazníků) s komentáři a grafy.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Příloha 3 obsahuje frekvenční a kontingenční tabulky dotazníkového průzkumu v Kroměříži, čtvrti se systémem sběru tříděného odpadu (100 dotazníků) s komentáři a grafy.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Cílem dodatečného modulu Plus - pilotního projektu "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu" je sledovat chování veřejnosti po provedené kampani - informování veřejnosti o správném způsobu nakládání s odpadem z domácností, tj. odsledovat, jak se mění přístup k separaci odpadů po provedené informaci. Dodatek obsahuje podrobné vyhodnocení - komentování a interpretaci výsledků. Součástí svazku jsou Příloha A: Vyhodnocení a interpretace průzkumu v Děčíně a Kroměříži - Soubor 901 dotazníků, Příloha B: Vyhodnocení a interpretace průzkumu v Kroměříži - Soubor 155 dotazníků ze čtvrtí se systémem sběru tříděného odpadu, Příloha C: Grafy množství svezeného separovaného odpadu, Děčín a Příloha D: Grafy množství svezeného separovaného odpadu, Kroměříž.

See also: similar author names
1 Marešová, Zdislava
6 Marešová, Zuzana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.