National Repository of Grey Literature 48 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Optimization of Energy Flow During WWTP Operation - Smart Area Net
Pěcha, Jiří ; Máša, Vítězslav (referee) ; Braciník,, Peter (referee) ; Mastný, Petr (advisor)
The dissertation work deals with the issue of water treatment and possibilities of energy savings during the operation of sewage treatment plants. The aim of the work is to find the potential of alternative energy use, economical consumption, improvement of the facility system management and quality improvement of the wastewater treatment process. In the first part of the work, operating processes, energy flows and energy savings are discussed. To analyze the problematics, larger sewage treatment plants were chosen. Thanks to their size, it was easier to find critical points and test the usage of renewable sources in operation. After the energy audit, the individual processes were assessed and real operation pitfalls were determined. Further steps led to focusing on smaller facilities up to 2 000 PE. This step was carried out with the intention of preparing these plants for the planned legislative change and helping to create or modernize more energy-efficient solutions. Thanks to the establishment of consortium of Brno University of Technology, the Department of Electric Power Engineering and a company dealing with water treatment and automation control, a solution was created that modernize the electrical, automation and water treatment part of the plant operation. This innovative application was installed in the sewage treatment plant, where the issues were debugged, control algorithms were tested and the entire operation was launched in automatic mode. At the end of the wastewater treatment plant modernization, PV panels were installed on the roof, thus partially suppling the object with renewable energy.
Design of Selected Parts of Machinery in WWTP focused on Improving Hydraulic Efficiency
Zejda, Vojtěch ; Reppich, Marcus (referee) ; Jegla, Zdeněk (referee) ; Máša, Vítězslav (advisor)
The wastewater treatment process is one of the most important processes which contributes to the protection of the environment. This process can also potentially recover necessary and scarce raw materials, such as phosphorus. Research of the wastewater treatment technology is an increasingly relevant topic and more innovative knowledge should be gradually implemented into existing plants. However, the implementation of such technology involves increased investment and often operating costs. This is, why there is a growing interest in improving the energy intensity and hydraulic efficiency of the installed wastewater plant machinery. The optimization of operating parameters in such machinery can also bring significant savings, which can be potentially re-invested into other technologies. This work deals with the issue of proper evaluation of installed machinery for the selection of operating parameters and assessment of their significance. As the challenge, wastewater treatment technology is very sensitive towards the combination of technological equipment and incorrect operational parameters can lead to erroneous evaluation of the efficiency of individual equipment or inappropriate engineering proposals. To eliminate these risks, an analytical procedure for the selection and evaluation of parameters is proposed in this work. This procedure is demonstrated on six types of equipment. To verify the conclusions of the proposed procedure, a model design of the equipment was performed, in which the influence of individual parameters was concisely assessed. By using the data, the proposed procedure could be validated more specifically. In this work, the necessary data for the design was obtained by experimental research and extensive testing. The results confirm the practical applicability of the proposed procedure.
Intelligent Energy-Savings and Process Improvement Strategies in Energy-Intensive Industries
Teng, Sin Yong ; Professor, Ponnambalam Sivalinga Govindarajan, (referee) ; Pavlas, Martin (referee) ; Máša, Vítězslav (advisor)
S tím, jak se neustále vyvíjejí nové technologie pro energeticky náročná průmyslová odvětví, stávající zařízení postupně zaostávají v efektivitě a produktivitě. Tvrdá konkurence na trhu a legislativa v oblasti životního prostředí nutí tato tradiční zařízení k ukončení provozu a k odstavení. Zlepšování procesu a projekty modernizace jsou zásadní v udržování provozních výkonů těchto zařízení. Současné přístupy pro zlepšování procesů jsou hlavně: integrace procesů, optimalizace procesů a intenzifikace procesů. Obecně se v těchto oblastech využívá matematické optimalizace, zkušeností řešitele a provozní heuristiky. Tyto přístupy slouží jako základ pro zlepšování procesů. Avšak, jejich výkon lze dále zlepšit pomocí moderní výpočtové inteligence. Účelem této práce je tudíž aplikace pokročilých technik umělé inteligence a strojového učení za účelem zlepšování procesů v energeticky náročných průmyslových procesech. V této práci je využit přístup, který řeší tento problém simulací průmyslových systémů a přispívá následujícím: (i)Aplikace techniky strojového učení, která zahrnuje jednorázové učení a neuro-evoluci pro modelování a optimalizaci jednotlivých jednotek na základě dat. (ii) Aplikace redukce dimenze (např. Analýza hlavních komponent, autoendkodér) pro vícekriteriální optimalizaci procesu s více jednotkami. (iii) Návrh nového nástroje pro analýzu problematických částí systému za účelem jejich odstranění (bottleneck tree analysis – BOTA). Bylo také navrženo rozšíření nástroje, které umožňuje řešit vícerozměrné problémy pomocí přístupu založeného na datech. (iv) Prokázání účinnosti simulací Monte-Carlo, neuronové sítě a rozhodovacích stromů pro rozhodování při integraci nové technologie procesu do stávajících procesů. (v) Porovnání techniky HTM (Hierarchical Temporal Memory) a duální optimalizace s několika prediktivními nástroji pro podporu managementu provozu v reálném čase. (vi) Implementace umělé neuronové sítě v rámci rozhraní pro konvenční procesní graf (P-graf). (vii) Zdůraznění budoucnosti umělé inteligence a procesního inženýrství v biosystémech prostřednictvím komerčně založeného paradigmatu multi-omics.
Analysis of factors influencing gas microturbine operation
Hájková, Petra ; Máša, Vítězslav (referee) ; Konečná, Eva (advisor)
This bachelor thesis deals with the assessment of operating parameters of a gas microturbine. The first part covers the gas microturbine, its function and individual structural components. It also describes the possible use in combined heat and power generation and an overview of main manufacturers in the current market. The theoretical part of the work, based on a search of professional studies, summarizes selected factors influencing the efficiency of the gas microturbine, namely temperature and relative humidity, atmospheric pressure and parameters of various types of fuel. In the last part, the work focuses on the specific operation of the gas microturbine Capstone C30. Data from experimental measurements are analysed and the electrical efficiency is determined from them, which is compared with theoretical assumptions. Finally, the influence of the measured parameters on the electrical efficiency of the microturbine is discussed and the ideal course of the experiment is proposed.
Dry ice blasting for surface cleaning
Horňák, David ; Konečná, Eva (referee) ; Máša, Vítězslav (advisor)
This Bachelor thesis deals with dry ice blasting, which belongs to modern and effective surface cleaning methods. The websites of various manufactures clearly state that this method is utilized in many industries, but there is a low number of research articles dealing with this cleaning method. The amount of literature that covers the usage of this method in certain industries is also insufficient. For this purpose, systematic overview of dry ice blasting applications in industry is presented based on thorough review of literature. The technology of dry ice blasting including dry ice blasting machine and its individual equipment is also closely introduced. The thesis also includes the characteristic case study of high energy and economic intensity of this process. This study states that 94 % of cleaning expenses is linked with consumption of dry ice. The effective dry ice management is necessary from the economic point of view. Suggested saving measures follow on from these facts. These measures are: • process automation • custom applications • compressor optimization • replacement of compressed air with different form of energy Implementation of these saving measures can help greater extension of dry ice blasting in industrial practise.
Control of algal bioreactors
Rek, David ; Naď, Martin (referee) ; Máša, Vítězslav (advisor)
The bachelor’s thesis discusses the matter of cultivation of microalgae in an artificially altered environment – bioreactor. The aim of the thesis is to determine and present the factors influencing the growth of microalgae and to find means of automated regulation of such factors. Nowadays, the majority of bioreactors are laboratory ones and are mostly being operated manually. The recent increase in demand for this technology results in many pilot-plant tests with a wide variety of microalgae. Tests such as these will be required to be automated to serve properly in future research. The thesis is based on professional literature and articles. The first part is to familiarize the reader with the wide number of potential applications of microalgae technology in various fields, such as the food industry, water treatment or separation of CO2 from ambient air or waste gas. The next segment presents the factors influencing the growth of microalgae and lastly the system of required equipment and sensors for automated operation is described. The bachelor’s thesis summarizes the important information necessary for the construction and unattended operation of microalgae bioreactor with respect to maximalization of productivity.
Control of gas microturbine equipped with waste heat recovery system
Kijanica, Michael ; Konečná, Eva (referee) ; Máša, Vítězslav (advisor)
This bachelor’s thesis deals with control of the cogeneration system which utilizes waste heat from gas microturbine. This complex cogeneration system was created in Laboratory of Energy Intensive Processes NETME Centre and its main purpose is the research in utilization of high temperature flue gas from Capstone C30 microturbine for drying laundry. In case of implementation of similar cogeneration system in industrial or commercial laundries, it is necessary to design automatic control of such system to make laundry - operations easier, minimizing energy waste and maximizing safety.
New technologies for an efficient operation of biogas plants
Uhlířová, Marcela ; Máša, Vítězslav (referee) ; Vondra, Marek (advisor)
This bachelor thesis is focused on new technologies enhancing efficient operation of biogas plants. The introductory part describes operation of biogas plant, its products and issues. The main part of the thesis deals with description of three progressive technologies concerning biogas plants such as dry fermentation, hydrothermal pretreatment and biogas upgrading to biomethane. For each technology there is a description, advantages and disadvantages with regard to their practical applicability.
Use of algae for production of biomass and bioproducts
Slonek, Jaroslav ; Máša, Vítězslav (referee) ; Brummer, Vladimír (advisor)
Submitted bachelor thesis is focused on description of use of algae for biomass and bioproducts production. The first part of the thesis is devoted to the taxonomic classification of algae and a basic summary of the characteristics of the different algal groups. The next part is aimed at bioproducts, which are obtained by algae cultivation and possibilities of further processing for energy purposes are also described. As for the cultivation, the emphasis is on modern methods in this area, i.e. on the possibility of using waste products in the culture process. In the next part, technological parameters of cultivation are discussed, for instance effects of technological parameters on growth and composition of biomass and production of desired products. The next chapter summarizes types of used culture bioreactors in which the growth of biomass occurs in a controlled environment. The information obtained and collected in the thesis is further discussed and summarized in the conclusion.
Experimental verification of a gas micro-turbine cogeneration system
Buřil, Lukáš ; Konečná, Eva (referee) ; Máša, Vítězslav (advisor)
This master’s thesis deals with problematics of natural gas microturbine integration into industrial laundry operation. This integration means utilization of waste heat for direct drying and water heating in a heat exchanger. This heated water can be used in further laundry processes, for example laundering. All the experiments were carried out on the cogeneration system that is installed in Laboratory of Energy Intensive Processes in NETME Centre at the Faculty of Mechanical Engineering of Brno University of Technology. This system consists of a natural gas microturbine Capstone C30 with nominal electric power of 30 kW, an industrial dryer Primus DX55 with a nominal capacity of 55 kg for laundry and a heat exchanger Vakading type Vakavlas with nominal power of 53 kW. All necessary theoretical and technical preparation was done in order to carry out experiments as follows: • Standard drying program • Water accumulation test • Test of performance of heat exchanger • Direct drying with the use of microturbine’s flue gases These experiments were analyzed and discussed within this thesis. The main contribution of this work is as follows: • Summary of all the knowledge in the area of direct drying • Creation of methodology of utilization of flue gases for direct drying not only in laundry industry but in related fields • Summary of requirements and ways of heat exchanger testing and determination of heat exchanger parameters • Determination of optimal working settings of installed cogeneration system • Description of weak spots in the system and suggested improvements • Basic economic analysis of operating costs During the experiments, it was found that in case of direct drying better results could be achieved in comparison with standard drying. The functionality of the whole system together with the heat exchanger was verified and thus also the possibility of integrating the turbine into the washing process was confirmed. The integration of a natural gas microturbine is both technically and economically feasible for many industrial applications.

National Repository of Grey Literature : 48 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Maša, Vojtěch
3 Máša, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.