National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
MIFARE Classic Emulation on NFC-A Tag Peripheral
Lužný, Jakub ; Peringer, Petr (referee) ; Hujňák, Ondřej (advisor)
Cílem této práce bylo implementovat emulaci tagu MIFARE Classic na NFC-A periferii vestavěné v mikrokontroléru. K implementaci řešení byl použit mikrokontrolér nRF52832 vyráběný firmou Nordic Semiconductor. Byla implementována základní sada příkazů MIFARE Classic (autentizace, čtení, zápis). Implementace byla otestována s několika čtečkami, za pomoci různých aplikací. Výsledné řešení bylo porovnáno s existujícími, jako je Proxmark a Chameleon Mini.
IoT Based on SoC MT7688
Lužný, Jakub ; Korček, Pavol (referee) ; Vašíček, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with the development of an embedded device for Internet of Things based on the MediaTek MT7688A platform. It explores the capabilities of this platform and available System on Module solutions. Based on this findings, a fully functional prototype of such a device is implemented. To demonstratie abilities of the device, a web application is programmed that shows the data received over Wireless M-Bus bus.

See also: similar author names
4 Lužný, Jan
2 Lužný, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.