National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Electromagnetic Analysis Of Line-Start Synchronous Reluctance Machines Optimized By Means Of Topology Optimization
Lolová, Iveta
This paper deals with the electromagnetic analysis of a line-start synchronous reluctancemotor optimized by means of topology optimization based on the normalized Gaussian network.Topology optimization using the normalized Gaussian network represents the novel approach forelectrical machines improvements. This article evaluates this approach as promising due to the electromagneticanalysis results of selected individual of the Pareto front. The main contribution of thisarticle is a comprehensive electromagnetic analysis of line-start synchronous reluctance machine optimizedby the above mention method.
Design Of Super Premium Efficiency Line-Start Permanent Magnet Synchronous Machine
Lolová, Iveta
This article deals with line-start permanent magnet synchronous motor, because the world focuses on energy saving in these days more than ever. Line-start permanent magnet motors represents a possible replacement for asynchronous motors, which are the most used types of motors and represent one of the greatest energy consumption apparatuses in the world. This article deals with the design of line-start permanent magnet synchronous motor based on previously designed asynchronous motor. LSPMSM is analyzed in Ansys Maxwell. The obtained results are compared with results of measurement in the last chapter.
Topology optimization of the line-start synchronous machines
Lolová, Iveta ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace elektrických strojů a na téma synchronní reluktanční stroj spouštěný ze sítě. Jsou zde popsány možné způsoby charakterizace optimalizovaného prostoru. Především je rozebrán vliv rozmístění Gaussových funkcí na finální Gaussovu síť. V této práci je vytvořen vyhodnocovací algoritmus pro jednotlivé jedince, který zajišťuje komunikaci mezi Ansys Maxwell a optimalizačním softwarem SyMSpace. Navíc tento algoritmus vede ke zkrácení výpočetní doby počáteční selekcí nevyhovujících jedinců. Dále je provedena topologická optimalizace LSSynRM s využitím normalizované Gaussovy sítě a zhodnocení výsledků.
Design of Line-start synchronous machine
Lolová, Iveta ; Klíma, Jiří (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
This thesis deals with line-start permanent magnet synchronous motor, because in these days the world focuses on energy saving more than ever. Line-start permanent magnet motors represents a possible replacement for asynchronous motors, which are the most used kind of motors and constitute one of the greatest energy consumption apparatuses in the world. The efficiency improvement of induction motors is usually achieved through design optimization of induction motors resulting in limited degrees of success. This thesis also thoroughly explains LSPMSM topology and compares properties of the line-start permanent magnet motors and asynchronous motors. This thesis deals with the design of line-start permanent magnet synchronous motor based on previously designed asynchronous motor. In the last chapter LSPMSM is investigated in RMxprt and Ansys Maxwell.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.