National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Development of methods for determination of authenticity of cosmetic products with a plant component
Langová, Denisa ; Brázda, Václav (referee) ; Vorlová, Lenka (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
In the final thesis, methods were developed for determining the authenticity of cosmetic products and food products with a plant component. The presence of natural ingredients in a series of model and commercial cosmetic products was verified and their authenticity was verified, too. The focus of the work was the development of a molecular-biological method for the detection of plant components (herbs, fruits, essential oils) and probiotics present in cosmetic products. Commercially available isolation kits were used for the isolation of DNA from cosmetic products and the method was optimized for the isolation of plant DNA present in cosmetic products. The presence of a plant matrix in cosmetic products was detected by the polymerase chain reaction (PCR) method. Instrumental methods were used to detect the presence of fragrance allergens in cosmetic products. A method of quantifying these allergens using liquid chromatography was introduced and the measurement results were compared with the results of gas chromatography with mass detection. The proposed method of isolation and subsequent amplification of plant DNA is suitable for determining the authenticity of herbal ingredients in cosmetic products. The proposed HPLC method is a simple and inexpensive method suitable for determining the allergens present in the amount necessary to comply with EU analyte legislation and in the required sensitivity (except for hydroxycitronellal). Both methods are suitable to be used for the analysis of food products, too.
Alternative beverages of probiotic character
Moravec, Štěpán ; Langová, Denisa (referee) ; Trachtová, Štěpánka (advisor)
Bachelor thesis deals with explanation of therm probiotics, properties of each probiotic bacteria genuses. preparation of coffee and tea, and also deals with probiotic coffee and tea and molekular diagostic methods which were used during bachelor thesis. There were used mikrobiological and molecular diagnostic methods for analysis of probiotic coffee and teas. Namely for confirmation of bacterial genus Bacillus and for confirmation of survavibility of Bacillus during high temperatures. Presence of bacterial DNA in samples of coffee and teas was confirmed by conventional PCR method and by real-time PCR method. Survibility of genus Bacillus during high temperaturewas confirmed by PMA-PCR method.
Identification of probiotics in cometic product using PCR technique
Akmalova, Adelina ; Langová, Denisa (referee) ; Smetana, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with the identification of probiotic microorganisms in cosmetic products by polymerase chain reaction (PCR). The aim of this work was to confirm the presence of bacterial DNA in cosmetic products containing probiotic microorganisms. The theoretical part of the thesis focuses on the role of probiotic microorganisms in maintaining skin health and their effects on the human body. Different methods for the identification of probiotics are also highlighted with a focus on molecular genetic approaches. In the experimental part of the work, two cosmetic products with declared presence of probiotic microorganisms were tested. Two methods were used to extract DNA from the products: phenol extraction and commercial kit method. Furthermore, amplification of a specific region of the 16S rRNA gene was performed by PCR. The PCR products were subjected to agarose gel electrophoresis and visualized by ultraviolet light. All cosmetic products showed the presence of the Bacteria domain and the genus Lactobacillus. In addition, species-specific PCR confirmed the presence of the declared probiotic species Lactobacillus pentosus and Lactobacillus bulgaricus in the products.
Determination of selected red fruit species in plant-based food using multiplex PCR and instrumental methods
Vybíralová, Natálie ; Langová, Denisa (referee) ; Fialová, Lenka (advisor)
In many cases food is becoming the subject of adulteration, including fruit products that contain raspberries, strawberries and blueberries. This bachelor thesis is focused on the detection of strawberries, rapsberries and blueberries in model and commercial baby food products using multiplex PCR and HLPC. The theoretical part of this thesis is focused on composition of red fruits, their importance in human nutrition and especially about isolation of DNA from plant material. The aim of the experimental part of work was the analysis of selected commercial and model mixtures fruit purees containg raspeberries, strawberries and blueberries using instrumental and molecular biological methods. The results of these metods are compared. Commercial purees were bought in retail grocery shop. Model mixtures of these purees were prepared in our laboratory. DNA was isolated from fruit purees after and it’s amplifiability was comfirmed, it was successfully used in multiplex PCR to confirm the presence of raspberries, strawberries and blueberries in fruit purees. In the instrumental part, certain phenolic substences which are specific to red fruits were detected by HPLC in model and commercial mixtures.
Identification of probiotic bacteria in cosmetic creme using PCR technique
Folwarczná, Tereza ; Langová, Denisa (referee) ; Smetana, Jan (advisor)
Probiotic bacteria are found in a wide range of food products and their internal use brings many positive effects for the human body. Thanks to these benefits, probiotic bacteria began to be used in the cosmetic industry with the assumption of similar positive effects as with internal administration. The aim of this bachelor's thesis was the theoretical part, which was devoted to various genera of probiotics, which are most often used in cosmetic products, in which skin diseases, surface probiotics are most often used and what effect they bring in treatment. Subsequently, the most commonly used molecular-biological methods for the identification of probiotic bacteria were described. In the experimental part, the DNA of probiotic bacteria declared by the manufacturer was isolated from two cosmetic creams and subsequently their presence was verified using the polymerase chain reaction method.
Determination of expectations and fulfillment of self-realization of persons with spinal cord lesion at a boating tournament
Langová, Denisa ; Pavlová, Ilona (advisor) ; Hošková, Blanka (referee)
Aim of the thesis: The aim of the diploma thesis is the analysis of a questionnaire survey before and after the implementation of a boating tourist event with people with spinal cord lesions, including the formulation of recommendations for practice, which result from this survey. How to possibly eliminate discrepancies in expectations or possible barriers in the implementation of one's own action. The obtained results will point to the perception of the whole event and also to the trends in the organization of boating events for people with spinal cord injuries. I assume that my own research will reveal the potential of positive emotions and motivation of each new participant for self-realization at outdoor events. Comparison of the results of my research with research dealing with similar research topics. Methodology: theoretical-empirical work of a qualitative nature using data collection methods: semi-structured questionnaire of own design, STAI questionnaire. Number of participants 7, age 18 and more (according to registration for the course), the participation of people with spinal cord lesions who have already completed this course in previous years and also the participation of those who have not yet participated in the river rafting course and their experience will be compared and...
Identification of DNA from plant foods using molecular techniques
Papala, František ; Langová, Denisa (referee) ; Němcová, Andrea (advisor)
The aim of this bachelor thesis is the identification of plant DNA in a complex matrix using molecular techniques. The work first focuses on a search of literature sources concerned with molecular techniques of DNA identification. Next, it deals theoretically with methods of isolation and characterization of plant DNA. Specifically, we shall work with blueberry DNA. In the experimental part, DNA from four commercial products was isolated and subsequently subjected to PCR and HRM analysis.
Proteomic approach for the study of cancer cell line profiles.
Predná, Nikola ; Langová, Denisa (referee) ; Strouhalová,, Dana (advisor)
Triple-negativní karcinom prsu (TNBC), velice agresivní podtyp rakoviny prsu, je známý svou nepříznivou prognózou a omezenými možnostmi léčby. V tuto chvíli je chemoterapie považována za hlavní způsob léčby. Za účelem vyvinutí nových účinných léčiv je snaha pochopit molekulární základ této nemoci. V důsledku toho bylo již několik potenciálně aktivních látek pro tento konkrétní typ rakoviny prsu podrobeno výzkumu. V poslední době se mnoho studií zabývající touto záležitostí provádí za použití proteomiky jakožto prostředku ke studiu proteomů rakovinných buněk. Rakovinové buňky obsahují klíčové rozdíly v proteinech, které regulují mechanismy buňky. Mapování těchto mechanismů může nakonec umožnit diagnostikovat stav organismu. Tato práce se zaměřuje na proteomické studium buněk TNBC a porovnává neošetřené buňky s buňkami, které byly podrobeny léčbě retinoidy. Separace proteinů a peptidů byla úspěšně provedena elektroforézou na 1D a 2D gelu. Kromě toho byly vzorky podrobeny enzymatickému štěpení vybraných proteinů, které byly poté identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (MS). Proteiny, které se podílejí na procesu epiteliálně-mezenchymálního přechodu (EMT), byly poté kvantifikovány a porovnány mezi vzorky.
Identification of probiotic bacteria with the use of PCR from plant frementation diary products
Kuljovská, Tereza ; Langová, Denisa (referee) ; Smetana, Jan (advisor)
Probiotics are encountered daily, either by targeted application of dietary supplements containing live cultures of lactic acid bacteria or by consuming traditional fermented products including dairy or non-dairy products. These cultures can significantly affect intestinal microbiota, particularly during digestive discomfort or problems associated with diarrheal diseases or infectious gastritis. This work focuses on the isolation of probiotics from fermented plant-based products that are also suitable for vegetarians and vegans, whose numbers are currently increasing. In addition to traditional lacto-fermented foodstuffs, there is another alternative in the form of Kombucha. Probiotic bacteria isolated from real samples were subjected to polymerase chain reaction (PCR) to identify them. Presence of the Bacteria domain was detected, and with more specific amplification, the presence of the genus Lactobacillus was detected too, using the specific primers. The amplification resulted in individual fragments were visualized by agarose gel electrophoresis.
Detection of selected fruit species in plant-based foodstuffs through instrumental analysis and methods of molecular biology
Ondruch, Petr ; Langová, Denisa (referee) ; Fialová, Lenka (advisor)
Food is often subject to adulteration, including fruit products containing strawberries. This work deals with the detection of strawberries in model and real fruit products, so that possible falsification can be detected. The aim of the work was the preparation of model and real fruit products, their analysis using selected instrumental and molecular-biological methods and mutual comparison of the results of these methods. Model mixtures of fruit products were prepared and commercial ones were purchased. The content of polyphenols and flavonoids was determined by UV-VIS spectrophotometry, which were characterized in more detail by HPLC. DNA was isolated from the fruit purees, suitable primers confirmed the amplifiability and formation of a specific product for strawberry, and this product was verified by electrophoretic control. In the instrumental part, certain substances were detected by extraction from model and commercial mixtures and the HPLC method, and the amount of selected substances was determined. The lowest amount of strawberry DNA that could be detected by selected primers in the PCR method was 0.7 ng /µl, in commercial mixtures this DNA could not be detected. In the HPLC method, the strawberry was detected in all samples by focusing on a particular fingerprint and the amount of pelargonidin-3-glucoside in the samples. The instrumental method can be considered more suitable in this case.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Langová, Dagmar
2 Langová, Dana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.