National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
PHENOMENON OF THEATRICAL AUDIENCE IN PRESCHOOL AGE
Molčíková, Kateřina ; BEČKA, Marek (advisor) ; LJUBKOVÁ, Marta (referee)
This thesis focuses on the youngest children aged 3 to 7 years for its ability to receive and reflect the theater's work in the kindergarten environment and in the company of their peers. Based on annual project Phenomenon theatrical audience of preschool age, which took place in five nursery schools of the Central Region. This project registers, analyses and reflects. On the basis of experience investigating whether there are any barriers theatrical production for children of preschool age and presented in non-theatrical environment of their own kindergarten. Based on the dramatic principles used in the six selected productions and the conclusions drawn from the responses of children's audience is examining whether and how the artists in the creation of limited maturity performances of viewers in this age group and pre-school environment. The work has demonstrated that playing theater in kindergartens has meaning and that the preparation of performance is neither appropriate nor desirable to compromise on demands that we ourselves as the creators intended performance or mixed adult audience.
FROM NON-TRADITIONAL SPACES – INSIDE AND
Huláková, Lenka ; KLÍMA, Miloslav (advisor) ; LJUBKOVÁ, Marta (referee)
The aim of the thesis is to present the Bachelor's degree program KALD DAMU Theater Creation in Non-traditional Spaces at KALD DAMU (2012–2015), especially the content of the field of performance. The historical context of the field both in the Czech Republic and in the world is described in the introductory part, following that, I continue with my own personal theater history. The specific experience of my study of Performance and focus on working with space and place are elaborated on. That is followed by descriptions of projects created in the course of my master's program in dramaturgy at KLAD DAMU that were influenced by my studies at DTNP. In the final chapter, I evaluate the significance of the now defunct study program.
Performance stroje a divadlo bez herců
Dumas, Elie Dominique ; ZUPANC LOTKER, Sodja (advisor) ; LJUBKOVÁ, Marta (referee)
Když jsem se začínal zajímat o umění, ihned jsem byl fascinován emocemi a zkušenostmi, které vám Umění může přinést. Vliv umění mne inspiroval odjakživa. Prozkoumával jsem mnohé zkušenosti a koncepty světa ve snaze změnit naše vize a stav mysli. Zkušenosti s formou a prostorem v umění vytvářejí nový svět v naší mysli, což je ideální způsob k procítění emoce Uměleckého Díla. V dnešní době je zapotřebí probudit představivost v myslích lidí, kteří jsou často sobečtí a frustrovaní. Od začátku století je koncepce světa v umění falešná, postrádající citlivost, a proto musíme dokázat, že svět může být zachráněn. V dnešní době je zapotřebí býti frustrovaný, unavený, ustrašený, nemocný, šťastný a v lásce. V tomto novém věku moderních strojů a vyspělých technologií chceme zažívat nové zkušenosti. Jsme závislí na sledování představ v realitě. Což je i pro mne způsob, jak cítit emoce.
Baroque Theatricality
Kotrbová, Karolína ; LJUBKOVÁ, Marta (advisor) ; SMOLÍK, Robert (referee)
In my thesis I deal with the theatricality of the Baroque style. I consider theatricality a crucial feature of this period, of its art and, in a way, also of its thinking and approach to the world. In my work, I will try to prove this oppinion. On the example of three ecclesiastical buildings on the territory of Bohemia and Moravia, I want to prove my claims and explain my statement. I deliberately chose three very different structures - St. Michael church in Brno, Svatá Hora in Příbram and the pilgrimage church Panny Marie Dobré rady at Nové Hrady. The more diverse the places are, the wider possibilities I have for proving my claims.
Puppet Guerilla as a Mirror of Us
Císařová, Kateřina ; LJUBKOVÁ, Marta (advisor) ; BEČKA, Marek (referee)
This thesis deals with the choosing of form, which the performer entres with to the public space, to communicate the purport with public. The aim is to reflect the work done so far from the Bachelor's degree program and, in particular, during the Jsousoší Jsousedi final exam performance in the second grade. I will focuse especially on describing the chosen form (object, installation, puppets, actions, word) and whether its message works or, on the other hand, is not effective. On the assumption that the form fall flat, I will examine how it affects environs and how it should be reworked.
ACTIVATION OF SPECTATOR
Jedinák, Boris ; ADÁMEK, Jiří (advisor) ; LJUBKOVÁ, Marta (referee)
Boris Jedinák’s bachelor thesis deals with the tendency of an activation of spectator through analysis of performances realized during 60´ in USA (by The Performance Group and The Living Theatre), the performance by Augusto Boal which implies methods of the Forum theatre, and through contemporary Czech performances (YOU ARE HERE by Petra Tejnorová, Busking un/limited by Linda Straub and Pomezí by Lukáš Brychta). Author reflects his own projects realized during his bachelor study on KALD DAMU where spectators were supposed to accept an active role during the process of reception of a theatre piece.
What Does - To Be in the Beginning - Mean II.
Šimek, Jiří ; LJUBKOVÁ, Marta (advisor) ; MAKONJ, Karel (referee)
In this master thesis I am analyzing the process of two author performances GoG & LONELiNESS & STUFF. I am trying to write down basic methods and assumptions for my own author work without scenario where the beginning of the whole process is only a theme or a literally model (which is more likely main inspiration source rather than pattern). All those methods and assumptions, I call Beginning which is a word that represents them in the best possible way. That is also a reason for naming my thesis What does -to be in the beginning- mean, this name should represent my never ending searching of more sophisticated way of developing theatre performance. The whole thesis begins with a chapter called Starting-points, which collection of most important things I learned in the Department of alternative and puppet department. The chapter is divided into parts according to the teachers who took turns in leading main subject Acting. In every part I tried to write about the way of influencing my approach to author work. Middle part consists of two chapters GoG and LONELiNESS & STUFF where I describe my own work on concrete cases from process of rehearsing both performances. In both chapters I describe my own new methods and experiences. Putting both processes in context, and trying to explain differences. And I also try to find a connection between the chapter Starting-points and concrete cases from my own author work. The whole thesis ends by a chapter What does to be in the beginning mean where I summarize and generalize issues which we were solving during our author work and I also try to establish requirements for really creative way of creating author performance. Main message of this thesis is to look back on my own work. Also, from my point of view, establishing ideal way of creative process and defining spectator as co-creator of theatre performance. Where this ideal way of creative process doesn’t exist because the point upgrades my own ability to constant adapt and change, act intuitively.
Literatura vs. Divadlo
Lam, Teng Teng Teresa ; LJUBKOVÁ, Marta (advisor) ; HAVELKA, Jiří (referee)
Tato práce zkoumá současnou praxi adaptace čínské literatury v divadelní tvorbě v Macau. Poukazuje na její možnosti a tvůrčí hodnoty, a podporuje tak akademickým zpracováním tématu umělecké směřování autorky v rámci tohoto žánru. Práce sestává ze dvou hlavních kapitol. První se zabývá minulostí a současností adaptací děl čínské literatury v Macau z hlediska obecných trendů v tamní divadelní dramaturgii. Na základě statistik divadelních inscenací z posledních let definuje jednotlivé žánry, aby mohla určit podíl adaptací čínské literatury na divadelní tvorbě a také hledat příčiny její absence. Zároveň je zde kladena otázka, proč se takové dramaturgické směřování objevilo. Druhá kapitola předkládá reflexi adaptací čínské literatury v divadelní tvorbě samotné autorky, se zřetelem na její umělecké cíle, výběr textů, proces jejich aplikace a s tím spojené obtíže. Poukazuje na režijní metodologii transformace literárního jazyka do jazyka divadelního, spočívající také v užití loutkových a objektových prvků, znakových systémů pro metafory či prolínání proxemického a imaginativního prostoru. Věnuje se soudobé interpretaci těchto prvků a novému vztahu se současným publikem. Také se zabývá možnostmi a perspektivami tohoto směru s ohledem na recepci takovýchto inscenací. Tato práce má za cíl pomoci autorce hledat systematické zachycení smyslu jejího uměleckého směřování, aby dále mohla cíleně rozvíjet své myšlenky při vědomí hledání své kulturní identity jako divadelní umělkyně ze Zvláštní správní oblasti ČLR Macao. Také se věnuje otázce spojení mezi její tvorbou a publikem v její další tvůrčí kariéře.
Mezi Ammánem a Prahou
Abed, Husam Mohamad Arafat ; LJUBKOVÁ, Marta (advisor) ; NEUMANN, Julius (referee)
Tato diplomová práce se zabývá mojí praxí v Jordánsku a v České republice. Zkoumá vztah mezi diváky a vlastními divadelními idejemi a jejich efekt na mé rozhodování. Práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola se věnuje srovnání mé práce sociálního pracovníka a režiséra, který pracoval s Palestinskou mládeží a terénními pracovníky v největším Palestinském uprchlickém táboře v Ammánu v Jordánsku, a dále pak se zahraničními studenty z Evropy v programu Erasmus na fakultě divadelních studií DAMU v Praze v České republice. Druhá kapitola srovnává moji sólovou práci v Jordánsku vycházející z Palestinské lidové tradice, na kterou jsem v Čechách navázal vytvořením vlastního autobiografického dokumentárního loutkového představení. Pracovní proces zkoumá úhel pohledu režiséra/autora a analyzuje výsledky a výzvy, kterým jsem v průběhu tvorby čelil. Práce režiséra spočívající v organizaci, kontrole a reflexi tvorby, který má rozhodující slovo, slouží jako mikrokosmos pro sledování politického loutkového divadla založeného na pohádce, lidové tradici a autobiografických prvcích. V důsledku toho jako režisér nabourávám vyprávěcí normy klasického Arabského divadla a západního loutkového divadla za účelem přinést na pódium něco nového.
Elements of performativity in my theatre work
Hutečková, Klára ; LJUBKOVÁ, Marta (advisor) ; ADÁMEK, Jiří (referee)
This thesis describes performative elements which are present in four theatre pieces, representing the result of the author´s previous directorial experience. The author discovers the mechanisms behind her own projects based on the analysis of these works and by comparing them to other productions, performances and conceptual artworks, in particular in the area of interaction with the audience, the level of their performativity and conceptuality and the reasons inclining her to use elements of this kind.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.