National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Supplement to research of everyday life of household in Prague's New Town. Well and cesspit on 837/II. Wenceslas Square.
Kubát, Josef ; Starec, Petr (advisor) ; Blažková, Gabriela (referee)
This work presents and summarizes results of comparison of well and cesspit excavated by research of house čp. 837/II. Methodical framework will be created for elaboration of other objects on the plot. Site report written by PhDr. Václav Huml, CSc. will be undergo review thanks to systematic elaboration of data of different origin. Corelation of his documentation and report will allow comparation with results of others researches. Review of the site report will be background for creation of theoretical framework of waste strategies problematics. With this review will be work set in broad context of knowledge of this problematics and local Prague problematics of elaborating data from objects form by waste strategies processes (primarily wells and cesspits). Last but not least there will be demonstrated benefits of interdisciplinary cooperation thanks to review of pollen analyses made by RNDr. Vlasty Jankovské, CSc. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Supplement to research of everyday life of household in Prague's New Town. Well and cesspit on 837/II. Wenceslas Square.
Kubát, Josef ; Starec, Petr (advisor) ; Klír, Tomáš (referee)
Práce přinese prezentaci, celkové zhodnocení a srovnání archeologických informací získaných exkavací studny a jímky zachycených na Václavském náměstí čp. 837/II a rozbor nálezové zprávy vypracované PhDr. Václavem Humlem, CSc. Vytvořením metodického systému na případu jímky a studny tak práce připraví materiální rámec zpracování zbylých objektů daného výzkumu. Systematickým zpracováním nálezové zprávy Václava Humla zas vytvoří teoretický rámec pro zasazení tohoto výzkumu do širšího kontextu. Lokální problematiku zpracování dat z jímek a studen zasadí do souvislostí pražské archeologie. V neposlední řadě poukáže na výhody spolupráce archeologů a botaniků rozborem pylové analýzy RNDr. Vlasty Jankovské CSc.

See also: similar author names
14 Kubát, Jan
2 Kubát, Jaroslav
2 Kubát, Jindřich
3 Kubát, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.