National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni
Kučerová, Zita
Kvalita sociálního prostředí je nedílnou součástí kvality života jako celku. Sociální prostředí města formuje jeho tvář, naše dojmy a emoce, které na nás ve městě působí. O tom, jak měřit sociální prostředí města je vedeno nesčetné množství úvah, přístupů, postupů. Víme, co sociálním prostředí města chápeme. Sociální prostředí vytváří sociální struktura jedinců i sociální chování skupiny. Chování skupiny popisuje názory, postoje mezi skupinami a jednotlivci a je samozřejmě ovlivněno prostředím. Sociální prostředí spoluvytváří též míra komunitního života, sociální soudržnosti, role občanské společnosti a obecně zájem o věci společné. Dokážeme jej však měřit? Dokážeme stanovit, kdy je život ve městě „kvalitní“, kdy je sociální prostředí na „dobré“ úrovni? Jak a čím toto těžko hmatatelné prostředí indikujeme? Odpověď alespoň z části na tyto otázky je cílem mé disertační práce.
Indicatours of sustainable development social pillar at the local level
Kučerová, Zita ; Kyselka, Mojmír (referee) ; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc. (referee) ; Staňková, Eva (referee) ; Koutný, Jan (advisor)
The aim of the thesis is to find the answer, whether it is plausible to monitor social cohesion of the municipality and how to measure this cohesion, which is one of the essential pillars of sustainable development. In order to find out, analysis of approaches and measurements of the sustainable development social pillar in international and Czech environment was carried out. Social pillar was identified and described also at the local level. Within the framework of the sustainable development social pillar at the municipal level three main thematic blocks are proposed: • Social environment quality of the municipality • Social-demographic population structure of the municipality • Contentment and participation in the public affairs These themes should be monitored by the set of indicators proposed in this thesis. It aimed to cover all dimensions of social cohesion which are significant and well-founded in the context of the territorial planning process. These indicators can be followed in the direct relationship with the population size and regional importance of the observed territorial unit at the local level and they are not separated from the concept of indicators monitoring at other – territorially higher – levels. Outcomes, analysis and interpretation of attained values could become the basis for the “territorial sustainable development analysis” (part of territorial planning instruments according to contemporary legal regulations), representing social pillar. All phenomenon and processes must be evaluated in the context with other sustainable development pillars and afterwards they should become another suitable instrument for measurement of the fulfilling the territorial planning aims.
Indicatours of sustainable development social pillar at the local level
Kučerová, Zita ; Kyselka, Mojmír (referee) ; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc. (referee) ; Staňková, Eva (referee) ; Koutný, Jan (advisor)
The aim of the thesis is to find the answer, whether it is plausible to monitor social cohesion of the municipality and how to measure this cohesion, which is one of the essential pillars of sustainable development. In order to find out, analysis of approaches and measurements of the sustainable development social pillar in international and Czech environment was carried out. Social pillar was identified and described also at the local level. Within the framework of the sustainable development social pillar at the municipal level three main thematic blocks are proposed: • Social environment quality of the municipality • Social-demographic population structure of the municipality • Contentment and participation in the public affairs These themes should be monitored by the set of indicators proposed in this thesis. It aimed to cover all dimensions of social cohesion which are significant and well-founded in the context of the territorial planning process. These indicators can be followed in the direct relationship with the population size and regional importance of the observed territorial unit at the local level and they are not separated from the concept of indicators monitoring at other – territorially higher – levels. Outcomes, analysis and interpretation of attained values could become the basis for the “territorial sustainable development analysis” (part of territorial planning instruments according to contemporary legal regulations), representing social pillar. All phenomenon and processes must be evaluated in the context with other sustainable development pillars and afterwards they should become another suitable instrument for measurement of the fulfilling the territorial planning aims.

See also: similar author names
1 Kučerová, Z.
2 Kučerová, Zdeňka
11 Kučerová, Zuzana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.