National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Activation of the patients with immobilization syndrome
Kučerová, Ivana ; Lukášová Jeřábková, Lenka (advisor) ; Kulhavá, Miluše (referee)
Immobilization syndrome or syndrome of inactivity is a secondary disorder of the body. Causes of immobilization syndrome may be severe pain, nervous, skeletal and muscular system, generalized weakness, psychosocial problems, infectious processes and age. Immobilization syndrome affects not only the musculoskeletal system, but also the cardiovascular system, respiratory system, urinary system, skin, nervous system and overall metabolism. Thesis on "Activation patients with immobilization syndrome" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the problem of immobilization syndrome and is focused primarily on patient activation. The theoretical part also mentions education of nurses in this field. The practical part deals with analyzing and evaluating the results of quantitative research obtained on the basis of a questionnaire survey among general nurses from the department of geriatrics, follow-up care and hospice. Responders, who I have chosen, come from both state departments of health facilities and the private sector. The main aim of the thesis was to find out what is used in long-term care, for subsequent care departments and the Department of Geriatrics methods of activation in patients with immobilization syndrome. Individual objectives were to find out what...
Destrukce chlorovaných uhlovodíků včetně PCB v pevných odpadech ve fluidní vrstvě existujících tepelných kotlů za přítomnosti oxidu vápenatého a křemičitanů alkalických kovů
Ústav pro výzkum paliv, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Enviro Technology Today, s.r.o., Praha ; Novotný, P. ; Šabata, S. ; Hetflejš, Jiří ; Kučerová, Ivana
Zpráva přináší výsledky velkokapacitní zkoušky nového způsobu destrukce polychlorovaných bifenylů /PCB/ . Ukazuje se, že tato metoda by byla použitelná pro účinné zneškodnění těch typů zátěží, v nichž jsou na tuhý nosič vázány PCB.

See also: similar author names
4 KUČEROVÁ, Iveta
3 Kučerová, Ilona
1 Kučerová, Irah,
3 Kučerová, Irena
1 Kučerová, Iva
4 Kučerová, Iveta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.