National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely: Využití geotermální energie v postižených oblastech
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Brno ; Krešl, Milan ; Čermák, Vladimír ; Šafanda, Jan
Popis prací provedených v rámci DÚ 02 Doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR a DÚ 05 - Kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla.
Report on the geothermal research in borehole GTPVLT-1 (Litoměřice) - appendix
Šafanda, Jan ; Dědeček, Petr ; Krešl, Milan ; Čermák, Vladimír
The report provides detailed information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic together with all graphic outputs. It includes (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km.
Report on the geothermal research in borehole GTPVLT-1 (Litoměřice)
Šafanda, Jan ; Dědeček, Petr ; Krešl, Milan ; Čermák, Vladimír
The report provides information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic, which included (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.