National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Financial Plan of a Small Company
Kovačech, Ján ; Chlebovský, Vít (referee) ; Karas, Michal (advisor)
Bakalářská práce se zabývá návrhem finančního plánu na zřízení mobilního kávového stánku s holandskými palačinkami na Zelném trhu v Brně. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy finančního plánu, návod na sestavení finančního plánu, finanční analýzu a další oblasti související s finančním plánem. Analytická část se zabývá představením podnikatelského nápadu, primárním a sekundárním průzkumem trhu, analýzou konkurence, identifikací počátečních nákladů a podkladů pro projekce prodeje. Cílem analytické části je identifikovat vstupy do procesu tvorby finančního plánu. Návrhová část obsahuje finanční plán, který je následně analyzován a vyhodnocen. Cílem návrhové části je především zjistit, zda se tento podnikatelský nápad vyplatí realizovat.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.