National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Příručka pro analýzu materiálových toků na úrovni regionu
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Sestavení registru materiálových a energetických toků. Vyhodnocení důležitosti toků pomocí multikriteriální analýzy. Sestavení systému monitoringu daného materiálového/energetického toku. Sestavení systému environmentálních indikátorů. Vyhodnocení environmentálních indikátorů. Přijetí opatření na základě získaných výsledků.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Příručka pro analýzu materiálových toků na podnikové úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Účelem této příručky je popis postupu sledování materiálových a energetických toků na podnikové úrovni, s cílem minimalizovat vliv činnosti podniku na životní prostředí. Příručka se zaměřuje především na prevenci znečištění a prevenci environmentálních rizik, které se projevují v hospodaření podniku především jako tzv. environmentální náklady. Minimalizace environmentálních nákladů je zpravidla spojena s obecným zvyšováním efektivity výrobního procesu, potenciálním snížením budoucích závazků a zvýšením image firmy ve smyslu vztahu podniku k životnímu prostředí.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Analýza metodik materiálových a energetických toků na podnikové úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Zkušenosti z EU, zákonné požadavky na sledování těchto kroků na úrovni podniku v ČR, detailní zhodnocení v ČR používaných přístupů a metodik a návrh metodik pro hodnocení materiálových a energetických toků na podnikové úrovni v České republice.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Souhrnná zpráva (včetně popisu styčných ploch jednotlivých přístupů a návrhů na rozšíření nebo modifikaci statistických zjišťování)
CPC, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan ; Kovanda, Jan ; Koubský, Jan ; Karták, Jan
Cílem projektu je vyvinout metodiku hodnocení stavu životního prostředí a jeho predikce na principu hodnocení materiálových a energetických toků v systému a dále zpracování pilotního projektu na bázi navržené metodiky ve specifických podmínkách našeho státu na úrovni vybraného podniku, regionu a státu.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Metodika pro sledování materiálových toků na regionální úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Metodika obsažená v této studii má napomoci k vytvoření souboru environmentálních indikátorů, který by umožnil především státní správě na všech úrovních (od regionální po státní úroveň) definovat vývoj kvality životního prostředí, a tak umožnil efektivně konstruovat a prosazovat politiku životního prostředí týkající se materiálových a energetických toků a zároveň kontrolovat její náplň.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Obecný manuál prevence a minimalizace odpadu
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Obecný manuál pro prevenci a minimalizace odpadů popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Odvolává se na přijaté dokumenty a ověřené metodiky, vytváří rámec pro oborové manuály, které mohou vzniknout pro potřeby konkrétní činnosti a služby. Obecná příručka má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu ŽP do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2002 navazuje na zprávu za etapu B1 z roku 2001 rozšířením informace o zapracování preventivních nástrojů do směrnic EU a zákonů ČR. Vybraná odvětví (textilní a papírenský průmysl a povrchové úpravy kovů) jsou doplněna o nakládání s vozidly po ukončení životnosti. Obsažena je také úvodní kapitola k nakládání s elektrošrotem.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
SUNEX, s.r.o. ; INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Navrátil, Bohumil ; Vaněček, Vojtěch ; Kovář, Miroslav ; Vrabec, Jiří ; Polívka, Emil ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2004 popisuje práce plánované v etapě B6 a obsahuje informace, které nebyly zařazeny do finálních verzí manuálů. Svazek obsahuje další výstupy: Výstup 12: manuál pro textilní průmysl. Výstup 13: Manuál pro papírenský průmysl. Výstup 14: Manuál pro povrchové úpravy kovů. Výstup 15: Manuál pro nakládání s autovraky. Výstup 16: Manuál pro malé a střední podniky.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.