National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols
Kotráš, Jan ; Hellebrandt, Lukáš (referee) ; Malinka, Kamil (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá technologii blockchain se zaměřením na konsenzus protokoly, zvláště protokoly typu proof-of-stake. V této práci naleznete popis těchto protokolů následovaný popisem konsenzu v technologii blockchain. Prvotní kapitoly detailněji popisují a porovnávají jednotlivé proof-of-stake protokoly na základě teoretických znalostí. Druhá část práce se zaobírá návrhem a implementací testbedu, který je následně použitý pro praktické porovnání proof-of-stake protokolů. V závěrečné částí práce je diskutováno nad zjištěnými výsledky pozorováním testbedu a zjištěnými vlatnostmi protokolů. Na tomto základě práce ve svém konci naznačuje další směřování consesus protokolů, ba jejich případné zlepšení, a zvláště proof-of-stake typu protokolů.
Database Version Management for Application Development
Kotráš, Jan ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
The purpose of this work is to facilitate database version working on the database management system MySQL. The intention of application is to get efficiency and make simpler versioning of database layer for application development in smaller teams.  

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.