National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Evaluating the Performance and Kredibility of Czech Pension Funds
Kotěšovcová, Jana ; Grünwald, Rolf (advisor) ; Marek, Petr (referee) ; Scholleová, Hana (referee)
This dissertation work focuses on evaluation of the performance and credibility of domestic pension funds. It includes information about pension systems in six selected countries in the world, specifically Chile, Hungary, Switzerland, Poland, Sweden and Slovakia, and culminates with a proposal for pension reform in the Czech Republic. The evaluation of the performance of pension funds is based on experience with measuring performance in twenty-three countries of the world processed for the OECD and cites original basis materials for proposals for the regulation of pension funds in the Czech Republic. Setting of indicators is preceded by an analysis of measurements of performance by the Association of Pension Funds in the Czech Republic and the Research Institute of Labour and Social Affairs. The most important proposed indicators include the actual result in relation to the participants' funds, which captures the influence of changes in the market values of financial assets, and the indicator of competence covers obligations, reflecting the influence of changes in costs during subsequent periods, which include yet undistributed commission for mediators of pension insurance. For a comparison of benefits and risks, mutual funds denominated in CZK were selected, which were verified as a suitable alternative to long-term saving. The method of evaluation of pension funds itself is based on explanation, evaluation and selection of favourable indicators for determining the rating of domestic pension funds, which clients of pension funds could use as a method for evaluating the credibility and benefits of a specific domestic pension fund for the purpose of securing it in retirement age.
Business Plan - Technical Inspection and Measurement of Emission Stations Establishment
Krupková, Ivana ; Srpová, Jitka (advisor) ; Kotěšovcová, Jana (referee)
Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru založení stanice technické kontroly a stanice měření emisí. Dalšími cíli je zhodnocení této podnikatelské příležitosti, rozebrání aspektů podnikání, zjištění možných rizik projektu a především zkoumání, zda je tento podnikatelský záměr reálný a životaschopný. Práce je rozdělena na 2 základní části teoreticko-metodologickou a analytickou. Analytická část obsahuje praktické řešení zpracování konkrétního podnikatelského plánu.
Podnikatelský plán dámského pohybového studia
Hanychová, Lenka ; Srpová, Jitka (advisor) ; Kotěšovcová, Jana (referee)
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu dámského pohybového studia. Teoretická část popisuje strukturu podnikatelského plánu. Praktická část postupuje podle doporučení obsažených v teoretické části. Snaží se postřehnout podnikání dámského pohybového studia z mnoha úhlů. Na závěr je celý projekt zhodnocen.

See also: similar author names
1 KOTĚŠOVCOVÁ, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.