National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Comparison of pension system in Czech and Slovak republic
Korpeľ, Juraj ; Krebs, Vojtěch (advisor) ; Vybíralová, Ivana (referee)
The main aim of this dissertation is to compare the pension systems of Czech and Slovak Republic. The first part is dealing with the theory of pension systems and places emphasis on main philosophic concepts, from which these come from. The second part describes main attributes of Czech pension system and points out, that its reform is really needed. The third part of this dissertation analyses pension reform, which has been adopted in the Slovak Republic. Its aim is to consider all positives and negatives of this reform as well. The further development of Slovak pension system after adoption of this reform examines the fourth part of this dissertation. The last part compares the Czech and Slovak pension system and tries to evaluate, which conception of pension reform would be the best for the Czech Republic.
ANALÝZA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH SOCIÁLNYCH REFORIEM NA SLOVENSKU OD ROKU 1998 PO SÚČASNOSŤ
Korpeľ, Juraj ; Kapinusová, Jana (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať priebeh najvýznamnejších sociálnych reforiem v Slovenskej republike ? dôchodkovej a zdravotnej reformy. Zameriava sa aj na popis ich vplyvu na štátny rozpočet a obyvateľov Slovenska. Sú tu uvedené nielen názory zástancov, ale aj odporcov jednotlivých reformných krokov. Táto práca poukazuje aj na vývoj verejnej mienky občanov Slovenskej republiky.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.