National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of objects in Kurial's archive in the area of Uherské Hradiště /extended to include listed objects/
Korčáková, Alžběta ; Mgr.Dr.Jitka Matuszková (referee) ; Ing.arch.Dušan Riedl,CSc. (referee) ; Ledinská, Jarmila (referee) ; Žabičková, Ivana (advisor)
The goal of this doctoral thesis is to map and evaluate the current situation of folk architecture in the region around the city of Uherské Hradiště on the example of selected villages. Later, these findings will be compared with the archive of prof. Antonin Kurial. The text has been extended to include currently listed buildings and output of this work is a new catalogue of buildings of folk architecture in the above mentioned region.
Prof. Ing. arch. Antonín Kurial
Korčáková, Alžběta
Prof. Ing. arch. Antonín Kurial se bezprostředně po druhé světové válce stal prvním novým poválečným profesorem a významným pedagogem brněnské architektonické školy. Tato rozporuplná osobnost se na jedné straně dopustila různých přešlapů, obratů, slabosti... v mezilidských vztazích a morálce, na druhé straně však představovala pro studenty, po politických čistkách 70. a 80. let, jediný významný spojovací most s vysokou profesionalitou prvorepublikové generace architektů, jako byl Jiří Kroha, Emil Králík, Miroslav Kopřiva, Bedřich Rozehnal, Bohuslav Fuchs a další. Ovlivnil celou řadu dodnes tvořících architektů svými promyšlenými pedagogickými koncepcemi, vysokou vzdělaností a náročností, filozofující přemýšlivosti, schopnosti sdělovat, a hledáním budoucích podob architektury. Stal se ve své době nepochybně významným znalcem lidové architektury, teoretikem s elitním duchovním rozměrem, přednášejícím a polemizujícím mimo jiné s myšlenkami Richtera, Patočky, Heidegera, Hegela, Jana Pavla II aj., což v pookupační době tuhé komunistické normalizace bylo na FA VUT v Brně poměrně odvážné. Dne 22.9.2007 by se prof. ing. arch. Antonín Kurial dožil jednoho sta let.
K projektu Výzkum lidové architektury - současný pohled na odkaz lidové architektury
Korčáková, Alžběta
Současný pohled na odkaz lidové architektury je proměnlivý. Různí se také pohledy odborníků z řad architektů, etnologů, pracovníků památkové péče. Nicméně lidová architektura je součástí kulturního dědictví a měla by tedy být i v naší pozornosti v komplexním nazírání. Výsledky výzkumu v oblasti Uherskohradišťská jsou ukázkou a srovnáním určitého vzorku, který umožňuje nahlédnout alespoň okrajově do situace na tomto území.
Evaluation of objects in Kurial's archive in the area of Uherské Hradiště /extended to include listed objects/
Korčáková, Alžběta ; Mgr.Dr.Jitka Matuszková (referee) ; Ing.arch.Dušan Riedl,CSc. (referee) ; Ledinská, Jarmila (referee) ; Žabičková, Ivana (advisor)
The goal of this doctoral thesis is to map and evaluate the current situation of folk architecture in the region around the city of Uherské Hradiště on the example of selected villages. Later, these findings will be compared with the archive of prof. Antonin Kurial. The text has been extended to include currently listed buildings and output of this work is a new catalogue of buildings of folk architecture in the above mentioned region.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.