National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Open Data, Open Source and Law
Končitý, Patrik ; Míšek, Jakub (referee) ; Myška, Matěj (advisor)
This bachelor thesis is focused on the area of open data and open source software. The practical output is the creation of an application that will be distributed under an open source license and will use open data. The theoretical part of the thesis describes the juristical aspects that arise when the programme is created, and also is here explained czech and european legislation. It also describes here the term of free and open source software, types of authorship, author's rights or special rights of the database maker. In the next passage, we will speak about the licence and then the public license under which the application will be distributed is described. Next is a chapter, which dealing with specific problems related to copyright protection. The second part of the theoretical work addresses open data. First is clarified this term and then EU and Czech legislation is listed, which is linked to open data. Then attention is focused on data openness formats and ways of providing open data. Finally, specific problems that may arise when using open data are listed. The next part of the bachelor thesis deals with practical output, an android application that meets the definition of free and open source software. Data analysis is performed here first. After The analysis is here chapter of the selection of a suitable data set and then the conditions for the use of data sets are analyzed. In next chapters, the technical side of things is already more addressed. A choice of platform, language and development environment is described, which public license we choose for distribution and a platform and where will be the distributed the application. The app functionality chapter describes the intended functionality and structure of the app. The last chapter describes the application solution itself. The principle of main parts for the application, such as creating tables, chart or implementing quiz, is described here.
User rights defined by SELinux technology in Red Hat Enterprise Linux operating system
Končitý, Patrik ; Kubánková, Anna (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá omezením uživatelských práv v operačních systému Red Hat Enterprise Linux (GNU/Linux) pomocí technologie SELinux. V první části práce jsou objasněny mechanismy, pomocí kterých můžeme omezovat práva v OS. Jsou zde vysvětleny základní dva mechanismy omezení práv. Jedná se o mechanismy Diskretního řízení přístupu a Mandatorního řízení přístupu. Dále rozvádíme SELinux technologii, která je formou mandatorního řízení přístupu. V praktické části je proveden nejdříve průzkum typických uživatelů OS a jejich typických činností, na které navazuje implementační část, kde jsou uplatněny teoretické poznatky o SELinux technologii. Je zde popsána implementace nových confined uživatelů a šablony, které jsou přidávány do jednotlivých bezpečnostních politik. Následně jsou tyto bezpečnostní politiky testovány na konfigurovaných systémech a testuje se mitigace konkrétních zranitelností. Mitigace je úspěšná a útočníkovi je zamezeno získat práva. V poslední části se zaobíráme možnými budoucími rozšířeními bezpečnostních politik.
User rights defined by SELinux technology in Red Hat Enterprise Linux operating system
Končitý, Patrik ; Kubánková, Anna (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá omezením uživatelských práv v operačních systému Red Hat Enterprise Linux (GNU/Linux) pomocí technologie SELinux. V první části práce jsou objasněny mechanismy, pomocí kterých můžeme omezovat práva v OS. Jsou zde vysvětleny základní dva mechanismy omezení práv. Jedná se o mechanismy Diskretního řízení přístupu a Mandatorního řízení přístupu. Dále rozvádíme SELinux technologii, která je formou mandatorního řízení přístupu. V praktické části je proveden nejdříve průzkum typických uživatelů OS a jejich typických činností, na které navazuje implementační část, kde jsou uplatněny teoretické poznatky o SELinux technologii. Je zde popsána implementace nových confined uživatelů a šablony, které jsou přidávány do jednotlivých bezpečnostních politik. Následně jsou tyto bezpečnostní politiky testovány na konfigurovaných systémech a testuje se mitigace konkrétních zranitelností. Mitigace je úspěšná a útočníkovi je zamezeno získat práva. V poslední části se zaobíráme možnými budoucími rozšířeními bezpečnostních politik.
Open Data, Open Source and Law
Končitý, Patrik ; Míšek, Jakub (referee) ; Myška, Matěj (advisor)
This bachelor thesis is focused on the area of open data and open source software. The practical output is the creation of an application that will be distributed under an open source license and will use open data. The theoretical part of the thesis describes the juristical aspects that arise when the programme is created, and also is here explained czech and european legislation. It also describes here the term of free and open source software, types of authorship, author's rights or special rights of the database maker. In the next passage, we will speak about the licence and then the public license under which the application will be distributed is described. Next is a chapter, which dealing with specific problems related to copyright protection. The second part of the theoretical work addresses open data. First is clarified this term and then EU and Czech legislation is listed, which is linked to open data. Then attention is focused on data openness formats and ways of providing open data. Finally, specific problems that may arise when using open data are listed. The next part of the bachelor thesis deals with practical output, an android application that meets the definition of free and open source software. Data analysis is performed here first. After The analysis is here chapter of the selection of a suitable data set and then the conditions for the use of data sets are analyzed. In next chapters, the technical side of things is already more addressed. A choice of platform, language and development environment is described, which public license we choose for distribution and a platform and where will be the distributed the application. The app functionality chapter describes the intended functionality and structure of the app. The last chapter describes the application solution itself. The principle of main parts for the application, such as creating tables, chart or implementing quiz, is described here.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.