National Repository of Grey Literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of driver’s conduct during solving of situations associated with pedestrians crossing the road
Maxera, Pavel ; Kolíbal, Zdeněk (referee) ; Rábek, Vlastimil (referee) ; Kledus, Robert (advisor)
The doctoral thesis analyses driver’s conduct while solving situations associated with crossing of pedestrians across the road in cases of various design of pedestrian crossings and at different conditions. The thesis deepens the knowledge of the human factor impact on the occurrence of a traffic accident involved vehicle and pedestrian and thesis also complements knowledge for the needs of the analysis of traffic accidents, especially in solving the pre collision phase and at assessment of possibilities for collision prevention by involved participants. The thesis deals with driver’s conduct, various models of the conduct as well as the thesis focuses on the visual perception, the process of information processing, the driver’s conduct and the reaction time. In terms of the solution suitable types of experiments were designed and implemented. Based on performed measurements a method of processing and evaluating data on drivers’ conduct was found as well as more significant data set was obtained for a detailed analysis of drivers' conduct in different driving situations. The assessed quantities of drivers' conduct were analysed with respect to the dangerousness of driving situations. For these purposes, the categories of the dangerousness of driving situations were defined (situations completely safe, with increased danger, dangerous and critical), into which the analysed driving situations were subsequently included. To enable the quantification of this classification of situations into the categories of the dangerousness, the coefficient of the dangerousness (so called K) was defined. From the detailed analysis of the obtained data, the limit values of this coefficient were determined, and these were subsequently verified using data from the solution of real traffic accidents. Concurrently the analysis verified the suitability of using this hazard coefficient in the analysis of traffic accidents, especially for a detailed assessment of the possibilities of collision prevention.
Design of dedicated manipulator for automatic tool change with the three cam generator duty cycle
Bláha, Pavel ; Pavlík, Jan (referee) ; Kolíbal, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with the design of a single-purpose manipulator for automatic tool changing with a three-cams generator of the working cycle. At the beginning of the paper, general background information about tool trays and manipulators for the change of tools is briefly described. The scheme of the kinematic manipulator is proposed in this work as well. The thesis also includes the calculation of the shapes of the grooves in the cams. The result of this work is the design of the manipulator, including an animation of tool changing.
Determination of duration that driver needs to assess the situation behind the vehicle in course of turning or overtaking manoeuvres.
Belák, Michal ; Rábek,, Vlastimil (referee) ; Kolíbal, Zdeněk (referee) ; Semela, Marek (advisor)
The dissertation thesis deals mainly with determining of the duration that driver needs to assess the situation behind his vehicle at manoeuvers of turning and overtaking, based on the measurements made in real road traffic. These are common and frequent driving manoeuvers, which the driver performs while driving the vehicle in regular road traffic. For their safe execution the driver needs to have sufficient amount of information about the situation around the vehicle and especially behind the vehicle. This information can driver usually gain from devices for indirect vision, most often rear view mirrors. The time thus defined, suitable e.g for the needs of forensic engineering applications for the analysis of road accidents, has not been studied in detail yet. For the purpose of its determination, therefore, an extensive analysis of the current state of problematics related to the indirect vision from the vehicle was carried out. There were formulated influences on the time duration and with this related characteristics of humans as a part of the driver-vehicle-environment system in the thesis. The characteristics of human perception were investigated and the problematics of reaction time was discussed. Existing research focused on the duration of rear view mirrors glances was analyzed and possible methods of its measurement in detail were presented by author. Based on this, an experiment was designed and realized, the time necessary for rear view mirror glances was defined by the author. The results enable to quantify the time that the driver needs for assessing the situation behind the vehicle in connection of turning, overtaking and other driving manoeuvers when the driver needs to change the driving direction. The conclusions showed that the time needed to evaluate the situation behind the vehicle by means of the rear-view mirrors does not normally exceed duration 1 second.
Design of universal rotary manipulator for positioning of weldments
Kračmar, Filip ; Kolíbal, Zdeněk (referee) ; Knoflíček, Radek (advisor)
The diploma thesis deals with the design of rotary manipulator for positioning weldments, which could be 5000 mm long and weight 500 kg. The beginning of the thesis presents the research of welding manipulators which could be founded on the market. Three variants of the positioner are proposed in the next section. The resulting variant is optimized using strength analysis in ANSYS software. Furthermore, two variants of drive, by hand drive or electric motor, are presented. The manipulator is interconnected in a single part using a designed frame constructure. Critical points of the manipulator are checked by strength calculation. The final part contains the risk analysis of the proposed manipulator.
Comprehensive System for Road Accident Analysis - Collision Between Vehicle and Motorcycle
Slepánek, Petr ; Kolíbal, Zdeněk (referee) ; Drahotský, Ivo (referee) ; Kropáč, František (referee) ; Bradáč, Albert (advisor)
This dissertation describes the issue of a complex system for analyzing the collision of a motorcycle with another vehicle and suggests a suitable methodology for solving this type of traffic accident. It summarizes the current knowledge in the field of motorcycle accidents withother vehicles, including their statistics and categorization. The author statistically evaluates accidents by their causes and proposes a methodology for solving individual types of motorcycle collisions with vehicles. To supplement and refine the input data for the analysis of road accidents involving motorcycles, a set of author’s own measurements made on different types of motorcycles is included. The thesis contains measurements of their acceleration, deceleration and avoidance maneuvers. Other actual contributions of the thesis are represented also by flowcharts, offering a comprehensive approach to solving individual types of colissions of motorcycles with other vehicles.
Proposal of the school robot
Hlaváček, Rudolf ; Knoflíček, Radek (referee) ; Kolíbal, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with the design of a low-cost robot used for educational purposes at robotic group Robotárna and at the secondary technical school SPŠ and VOŠ Brno, Sokolská, příspěvková organizace. The main intent of the robot is in teaching students programming. The research part deals with collaborational robots phenomenon and their practical usage in present production plants. The thesis covers the mechanical design of the robot, calculations of the required torques for each joints, design of the robot gripper and also a theoretical solution to robot control.
Optimization of the FE model by experimental modal analysis.
Hermsdorf, Nathanael ; Kolíbal, Zdeněk (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
Znalosti o dynamických vlastnostech jsou základní předpoklady pro bezpečný provoz moderních výrobních strojů. Získání numerických metod ke zprostředkování dynamických vlastností stoupají na významu. Výpočet komplexních struktur je přesto možný pouze s nedostačující přesností. Pro výpočet již vznikajících mechanických systémů nabízí strukturní optimalizace možné zlepšení analytického přístupu. V rámci předložené práci je jedna taková strukturní optimalizace provedena na příkladu konceptu stroje s hybridní kinematikou “Scherenkinematik“. Přitom jsou nejdříve vyhodnoceny výsledky experimentální modální analýzy, zjištění modálních parametrů a odvození možné modifikace struktury. V druhé části následuje sestavení náhradního FE-modelu stroje v programu ANSYS Mechanical. Optimalizace struktury je provedena následně pomocí spojení program°u ANSYS a FEMtools. Z toho byly sestaveny dva optimalizační přístupy, které byly dále zpracovány. Ukázalo se, že jak s tak také bez spojitého omezení prostoru hledaných pro párování tvar kmitu, nebylo dosaženo žádné zlepšení korelace analytického a experimentálního modelu. Z výsledků optimalizace lze usoudit, že průběh a výsledky optimalizace jsou závislé od kvality výchozího modelu, vybraného přístupu optimalizace tak jako využité metody k přizpůsobení parametrů. Přitom je program FEMtools jen podmíněně určen pro strukturní analýzu silně spojených mechanických struktur a to pro nasazenou citlivosti analýzu.
The construction of the industrial robot type "SCARA" with electrical actuators basic kinematic chain located on the base of the robot
Rybár, Šimon ; Kočiš, Petr (referee) ; Kolíbal, Zdeněk (advisor)
The theme of the thesis is a structural design of the robotic system SCARA. Thesis at the start clarifies the definition of robots and industrial robots. Next it deals with kinematic structures, from basic to more advnced structures, including SCARA type robot. The next chapter describes parts used in design of industrial robots. In the fourth chapter, the table provides an overview of currently available SCARA robots and their attributes. The rest of the thesis itself consists of machine design from determining the required parameters to 3D design. This section also contains extensive computational parts and justifies the choice of the components.
Development and production of low cost and environment interaction robot
Tejchmanová, Michaela ; Kolíbal, Zdeněk (referee) ; Knoflíček, Radek (advisor)
This thesis deals with design and productions of low-cost robot used for presentation and marketing purposes of companies CUTTER Systems spol. s r.o. and N-ROTE Mechanical s r.o. The main task of this robot is to serve beverages into glass containers.
Proposal for automated assembly tools for production testing of stool screening slats
Gricman, Roman ; Lošák, Petr (referee) ; Kolíbal, Zdeněk (advisor)
This bachelor thesis deals with the development of a testing stool, programming function of a new tools and control panel of the testing stool. It describes a function of tools, design of testing stool, stool components, application created for a control panel, the control system and development environment needed for programming of tools. This stool provides the ability to test the tools, which allows a control of a tool before it's mounted on the machine.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.