National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Young's Modulus on the Interface of Elastic and Elastic-Plastic Material
Kocmanová, Lenka ; Haušild, P. ; Materna, A. ; Matějíček, Jiří
The paper is aimed at determining the Young's modulus at the sharp interface between two materials, where one material is elastic and the other elastic-plastic. To determine the Young's modulus was used 3D numerical model of nanoindentation with conical indenter. The interface between the materials with the normal plane perpendicular to the direction of penetration. The goal is to simulate the combination of metal and ceramic materials.\n Young modulus according to the standardized distance from the interface are approximated inverse beta distribution and is determined by the relation between parameters inverse beta distribution of the size of the area affected by the second phase
Structural and Mechanical Characterization of Spark Plasma Sintered Tungsten
Čech, J. ; Haušild, P. ; Kocmanová, Lenka ; Matějíček, Jiří
The main objective of this paper is to describe the microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered tungsten. The indentation tests, which are very advantageous because of their semi-nondestructive character and low requirements on the volume of investigated material, were carried out using Berkovich and spherical indenters. Indentation techniques with spherical indenters are less frequently used than those with sharp indenters but they offer variation of strain with the indentation depth and, therefore, they could be used for determination of stress-strain curves. Local stress-strain behavior obtained by this method showed good correspondence with the results of compression tests. Observation of the microstructure and the fracture surfaces helped to explain some phenomena which occurred during the mechanical testing
FITTING OF ELASTIC MODULUS ON THE INTERFACE BETWEEN TWO MATERIALS
Kocmanová, Lenka ; Materna, A. ; Haušild, P. ; Matějíček, Jiří
The paper is aimed to determinate of Young modulus near a sharp interface. The 3D elastic numeric model was used for prediction of the Young modulus. The simulated specimen was composed of tungsten and steel. The interface was plane which a normal vector was perpendicular to the indentation force. The indenter geometry for which numerical solutions were accomplished was a rounded cone indenter. An indentation depth is studied as function of a distance indenter-interface. The distance was normalized by depth of indentation. All values of Young modulus lay on one curve after distance normalization due to elasticity. The curve was fitted by inverse beta function. The curve determine the size of area of one material influenced by a second material.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFOODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Rychlíková, Dagmar ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
V roce 2003 byla založena redakční rada portálu INFOODPADY, rozvinuta metodika její práce a odzkoušeno posuzování vstupů pro portál. Portál www.infoodpady.cz byl technicky doprojektován a otevřen pro další dolaďování a naplňování.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Cílem dodatečného modulu Plus - pilotního projektu "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu" je sledovat chování veřejnosti po provedené kampani - informování veřejnosti o správném způsobu nakládání s odpadem z domácností, tj. odsledovat, jak se mění přístup k separaci odpadů po provedené informaci
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFO-ODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Kašková, Jana ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Řešení Modulu č. 3 spočívalo v r. 2004 v provozování a dolaďování internetového portálu INFOODPADY. Byly provedeny a vyhodnoceny 3 uživatelské průzkumy a další vstupy na portál. Zavedena byla služba zasílání novinek e-mailem.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Úředník 2002 - veřejná správa v oboru OH
DHV ČR‚ Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kocmanová, Lenka ; Doskočilová, Dagmar ; Suchánek, Zdeněk
Řešení Modulu č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství) je zaměřeno na celkovou informační a rešeršní přípravu a následnou informační podporu projektu a na rozsáhlý dotazníkový výzkum informačních a vzdělávacích potřeb úředníka s rozhodovací pravomocí v odpadovém hospodářství. Analýza podkladů bude zveřejněna v roce 2003.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFO-ODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Kašková, Jana ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Samostatná příloha k souhrnné zprávě za rok 2005 (MIZPP007JO1I). Řešení Modulu č. 3 spočívalo v r. 2005 v provozování a dolaďování internetového portálu INFOODPADY. Byly provedeny a vyhodnoceny 2 uživatelské průzkumy. Portál www.infoodpady.cz byl technicky dotvořen a postupně je doplňován a aktualizován. Byla využívána služba zasílání novinek e-mailem.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Kocmanová, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.