National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) and Library of Congress Subject Headings (LCSH) in the context of trends in Knowledge Organization Systems
Kožuchová, Kristýna ; Kovaříková, Klára (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
This Master thesis analyses Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) and Library of Congress Subject Headings (LCSH) in the context of trends in Knowledge Organization Systems (KOS). Therefore KOS are described, as well as a taxonomy of KOS and dimensions of their evaluation. Furthermore World Wide Web is presented in the context of knowledge organization, with a focus on KOS web era. Third chapter is dedicated to chosen trends in KOS development, specifically it deals with KOS interoperability and application of web technologies. Then PSH and LCSH are described. Description is based on the model for KOS evaluation suggested in the first chapter. Lastly, the analysis of chosen trends in KOS development in the context of PSH and LCSH is presented. The analysis is a detailed look at PSH and LCSH conversion into Simple Knowledge Organization System (SKOS) and it also shows examples of PSH and LCSH interoperability.
Indexing State Technical Library collections for open shelves in National Technical Library
Kožuchová, Kristýna ; Římanová, Radka (advisor) ; Maixnerová, Lenka (referee)
Bakalářská práce popisuje způsob, jakým byly reindexovány fondy Státní technické knihovny (STK) pro volně přístupný fond v Národní technické knihovně (NTK) klasifikačním systémem Třídění Kongresové knihovny. Práce zachycuje konkrétní poznatky z procesu reindexace ve Státní technické knihovně. V úvodu je stručně představen Projekt výstavby Národní technické knihovny, další kapitola je věnována klasifikačnímu systému Třídění Kongresové knihovny. Samostatná kapitola uvádí důvody, proč bylo Třídění Kongresové knihovny zvoleno jako klasifikační systém pro stavění volně přístupného fondu v NTK. Dále je popsán průběh zavedení indexace do rutinního provozu STK a v poslední kapitole jsou zmíněny osobní zkušenosti a vlastní dojmy s pracovním působením v STK.
Committee for Coordination of Polythematic Structured Subject Heading System
Kožuchová, Kristýna ; Škuta, Ctibor ; Omastová, Pavlína
Prezentace rekapituluje činnost referátu PSH v roce 2011. Zaměřuje se na spolupráci referátu PSH a Wikipedie v oblasti vzájemného linkování, na výsledky analýzy logu vyhledávání v katalogu NTK a na nové služby PSH Manager online a rozhraní pro automatickou indexaci dokumentů hesly PSH. Prezentace dále představuje propagaci PSH v roce 2011, stejně jako uvádí plán činností na rok 2012 a shrnuje hlavní body Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH).
Slides: Download fulltextPDF
Polythematic Structured Subject Heading System as a cooperation tool
Kožuchová, Kristýna
Prezentace popisuje tři okruhy, ve kterých PSH vystupuje jako nástroj spolupráce. V prvním případě se jedná o spolupráci referátu PSH s Wikipedií založenou na vzájemném linkování PSH a článků a kategorií ve Wikipedii. Druhou oblastí je spolupráce referátu PSH s Univerzitou Pardubice, kde se PSH používá k indexaci odborných profilů vědecko-výzkumných pracovníků univerzity. Třetí část prezentace se zaměřuje na popis rozhraní pro automatickou indexaci dokumentů s hesly PSH.
Slides: Download fulltextPDF
Wikipedia and Polythematic Structured Subject Heading System: Do they have something in common?
Kožuchová, Kristýna
Prezentace nejprve představuje PSH, jeho vlastnosti, účel a způsoby aktualizací. Poté se zaměřuje na vybrané společné vlastnosti PSH a Wikipedie.
Slides: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.