National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Lab tasks on compiled language vulnerabilities
Kluka, Peter Milan ; Štůsek, Martin (referee) ; Sysel, Petr (advisor)
This graduation thesis is devoted to a detailed analysis of vulnerabilities in freely distributed open-source programs. The thesis includes a description of different types of vulnerabilities that are often associated with software attacks. Static and dynamic code testing are examined in detail, as well as the tools used to detect vulnerabilities in source code. The thesis includes the development of three lab exercises, including detailed tutorials that demonstrate the consequences of incorrect implementations. The lab tasks focus on buffer overflow, path/directory traversal, and buffer over-read vulnerabilities. Every lab task includes a demonstration of the flawed code that was responsible for the vulnerability, as well as demonstration of the patched code that was used to fix the vulnerability. These tasks provide practical examples that illustrate the risks associated with inappropriate software design and implementation and demonstrate the importance of effective security techniques in software development.
Reduction of CentOS operating system
Kluka, Peter Milan ; Jablončík, Lukáš (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
Táto práca slúži ako podporný materiál pre predmet Sieťové operačné systémy a ako pomocný materiál pre realizáciu projektu v rámci tohto predmetu. Účelom tejto práce bolo vykonať redukciu operačného systému z hľadiska jeho veľkosti na disku. Zadaným operačným systémom bola Linuxová distribúcia CentOS Stream 8. Redukovaný operačný systém obsahuje grafický web prehliadač, PDF prehliadač dokumentov a je dostupný pomocou vzdialeného pripojenia SSH. Práca porovnáva veľkosti odporúčaných grafických rozhraní a aplikácií. Na základe analýzy bola vytvorená sada skriptov, ktorá zautomatizovala proces minimalizácie. Výsledná veľkosť redukovaného systému bola 678 MB.
Reduction of CentOS operating system
Kluka, Peter Milan ; Jablončík, Lukáš (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
Táto práca slúži ako podporný materiál pre predmet Sieťové operačné systémy a ako pomocný materiál pre realizáciu projektu v rámci tohto predmetu. Účelom tejto práce bolo vykonať redukciu operačného systému z hľadiska jeho veľkosti na disku. Zadaným operačným systémom bola Linuxová distribúcia CentOS Stream 8. Redukovaný operačný systém obsahuje grafický web prehliadač, PDF prehliadač dokumentov a je dostupný pomocou vzdialeného pripojenia SSH. Práca porovnáva veľkosti odporúčaných grafických rozhraní a aplikácií. Na základe analýzy bol vytvorený skript, ktorý zautomatizoval proces minimalizácie. Výsledná veľkosť redukovaného systému bola 650 MB.
Reduction of CentOS operating system
Kluka, Peter Milan ; Jablončík, Lukáš (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
Táto práca slúži ako podporný materiál pre predmet Sieťové operačné systémy a ako pomocný materiál pre realizáciu projektu v rámci tohto predmetu. Účelom tejto práce bolo vykonať redukciu operačného systému z hľadiska jeho veľkosti na disku. Zadaným operačným systémom bola Linuxová distribúcia CentOS Stream 8. Redukovaný operačný systém obsahuje grafický web prehliadač, PDF prehliadač dokumentov a je dostupný pomocou vzdialeného pripojenia SSH. Práca porovnáva veľkosti odporúčaných grafických rozhraní a aplikácií. Na základe analýzy bola vytvorená sada skriptov, ktorá zautomatizovala proces minimalizácie. Výsledná veľkosť redukovaného systému bola 678 MB.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.