National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vylišení lokalit s nutnou ochranou významných vegetačních prvků komponované krajiny LVA‚ památkové zóny a památky na Seznamu světového dědictví UNESCO
Biosférická rezervace Dolní Morava o.p s., Břeclav ; Kloupar, Miloš ; Horsáková, Eva
Tento materiál popisuje z pohledu ochrany hodnot harmonické kulturní krajiny Lednicko- valtického areálu hlavní problémy, které se v území s bobrem postupně objevily a které je třeba řešit. Práce se zabývá dopadem přirozené činnosti bobra na krajinu významně pozměněnou činností člověka. Jedním z důvodů vzniku materiálu jsou i otázky spojené s návrhem zařazení LVA do tzv. zóny A - území s přísnou ochranou bobra evropského v ČR v nivě řeky Dyje, kterou navrhuje Program péče o bobra evropského.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.