National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analýza dopadu vstupu ČR do EU na vývoj zahraničního obchodu s unijními zeměmi a s třetími státy
Klemešová, Martina ; Plchová, Božena (advisor) ; Koprandová, Jiřina (referee)
Teoretická část diplomové práce analyzuje vývoj zahraničně-obchodní politiky ČR po vstupu do EU - sleduje situaci před 1. 5. 2004, rozebírá Společnou obchodní politiku EU a analyzuje dopady vstupu na ZOP ČR. Praktická část se zabývá obchodní výměnou ČR s unijními státy a vybranými prioritními zeměmi mimo EU. Analýza zahraničního obchodu je provedena jak z teritoriálního hlediska, tak z hlediska komoditní struktury (klasifikace SITC).

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.