National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Mathematical modelling of walking robots
Kiša, Daniel ; Opluštil, Zdeněk (referee) ; Tomášek, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá matematickými modely kráčejících robotů. Dva z těchto modelů jsou vybrány a analyzovány. Pasivní model "rimless wheel" , který slouží jako základ pro další, složitější modely, je podrobně analyzován. "Compass gait" model dvounohého robota je v práci analyzován a numericky simulován v programovacím jazyce Python. Metoda pro nalezení podmínek pro pasivní chůzi robota je rovněž implementována.
Applications of fractional calculus in control theory
Kiša, Daniel ; Nechvátal, Luděk (referee) ; Kisela, Tomáš (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá matematickou teorií zlomkového kalkulu a jeho aplikacemi v oblasti teorie řízení. V první části jsou uvedeny základy řízení lineárních časově invariantních systémů, a jsou dále diskutovány tři klasické úlohy, a to určení stability, řiditelnosti a pozorovatelnosti. V druhé části je zaveden Riemann-Liouvillův a Caputův diferintegrál a jsou formulovány výše zmíněné problémy pro lineární časově invariantní systém zlomkého řádu. Opět jsou diskutována řešení a jejich odvození.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.