National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 2: Veřejnost a horská rekreace I.
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kasalová, Hana
Cílem úkolu bylo zjistit vztah české veřejnosti k horské rekreaci a ke Krkonošům zvlášť a určit činitele, které tento vztah diferencují. Jsou uvedeny výsledky dvou sociologických průzkumů. První se vztahoval k horské rekreaci zvláště pak v Krkonoších a druhý zjišťoval názory na škodlivost různých druhů chování na území Krkonošského národního parku. Je popsána úroveň znalostí o chování v NP Krkonoše a o povinnostech Horské služby.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14: Výsledky výzkumu V3. Rozbor účinnosti propagačního působení KRNAP na návštěvníky Krkonoš
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Vysekalová, Jitka ; Kasalová, Hana ; Maříková, Iva
První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP.
Support of the human capital investment as an integral part of the knowledge society development
Kasalová, Hana ; Stočková, Olga (advisor) ; Vychová, Helena (referee)
Diplomová práce se zabývá možnostmi podpory investic do lidského kapitálu v rámci celoživotního učení, jenž je charakteristickým znakem společnosti založené na znalostech a jejich rozvoji. Po přestavení některých teoretických pohledů na lidský kapitál je poukázáno na jeho význam ve znalostní společnosti. Zároveň je vysvětlena příčina potřeby změnit přístup lidí ke vzdělávání jako k jednorázovému systému posazeného do školních lavic. Dále práce přináší informace o postoji a podpoře investic do lidského kapitálu na úrovni členských zemí OECD a EU. Jsou představeny základní oblasti podpory, dlouhodobé strategie a zásadní dokumenty. Současně jsou zmíněny již zrealizované projekty podporující rozvoj celoživotního učení. Kapitola věnující se České republice představuje vládní dokumenty a mnohé konkrétní operační programy a projekty podporované příslušnými ministerstvy i účast na projektech v rámci Evropské unie. Zahrnuty jsou i mnohé možnosti dalšího vzdělávání, které lze u nás využít. Stručný statistický přehled z oblasti výdajů do vzdělávání anebo participace na jednotlivých formách učení je součástí závěrečné kapitoly.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.