National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Support of the human capital investment as an integral part of the knowledge society development
Kasalová, Hana ; Stočková, Olga (advisor) ; Vychová, Helena (referee)
Diplomová práce se zabývá možnostmi podpory investic do lidského kapitálu v rámci celoživotního učení, jenž je charakteristickým znakem společnosti založené na znalostech a jejich rozvoji. Po přestavení některých teoretických pohledů na lidský kapitál je poukázáno na jeho význam ve znalostní společnosti. Zároveň je vysvětlena příčina potřeby změnit přístup lidí ke vzdělávání jako k jednorázovému systému posazeného do školních lavic. Dále práce přináší informace o postoji a podpoře investic do lidského kapitálu na úrovni členských zemí OECD a EU. Jsou představeny základní oblasti podpory, dlouhodobé strategie a zásadní dokumenty. Současně jsou zmíněny již zrealizované projekty podporující rozvoj celoživotního učení. Kapitola věnující se České republice představuje vládní dokumenty a mnohé konkrétní operační programy a projekty podporované příslušnými ministerstvy i účast na projektech v rámci Evropské unie. Zahrnuty jsou i mnohé možnosti dalšího vzdělávání, které lze u nás využít. Stručný statistický přehled z oblasti výdajů do vzdělávání anebo participace na jednotlivých formách učení je součástí závěrečné kapitoly.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.