National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Economic and legal aspects of a certified auditor's activities
Karban, Vojtěch ; Pokorný, Jan (advisor) ; Seknička, Pavel (referee)
Diplomová práce Ekonomické a právní aspekty auditorské činnosti se zabývá činností auditora. První kapitola se věnuje právní regulaci auditorské činnosti, tj. zákonu č. 93/2009 Sb. Jelikož zákon nabyl účinnosti dne 14.4.2009, jedná se o téma navýsost aktuální. Práce detailně popisuje jednotlivé instituty nového zákona jako je Rada pro veřejný dohled nad auditem, subjekty veřejného zájmu, zabývá se podmínkami pro výkon auditorské činnosti. Pozornost je věnována i zvýšeným nárokům na chování auditora jako jsou etika, nezávislost a mlčenlivost. Významný prostor je věnován i Komoře auditorů ČR jako jediné samosprávné organizaci zastřešující všechny auditory či auditorské společnosti. Závěr právní části je věnován zhodnocení současného právního stavu a nástinu možného dalšího vývoje, kde autor zaujímá stanovisko k této úpravě. Druhá kapitola, nazvaná Ekonomické aspekty auditorské činnosti, se zabývá popisem auditorské činnosti doprovázený mnoha praktickými příklady, tj. popisem práce auditora na jednotlivých zakázkách. V této práci nejsou popsány všechny aspekty auditorské činnosti. Pozornost je zaměřena na nejdůležitější z nich. Struktura této kapitoly kopíruje sled auditorských prací. Postupně popisuje obecné cíle auditora, plánování auditu, identifikace a vyhodnocení rizik při auditních zakázkách,...
Economic and legal aspects of a certified auditor's activities
Karban, Vojtěch ; Pokorný, Jan (advisor) ; Seknička, Pavel (referee)
Diplomová práce Ekonomické a právní aspekty auditorské činnosti se zabývá činností auditora. První kapitola se věnuje právní regulaci auditorské činnosti, tj. zákonu č. 93/2009 Sb. Jelikož zákon nabyl účinnosti dne 14.4.2009, jedná se o téma navýsost aktuální. Práce detailně popisuje jednotlivé instituty nového zákona jako je Rada pro veřejný dohled nad auditem, subjekty veřejného zájmu, zabývá se podmínkami pro výkon auditorské činnosti. Pozornost je věnována i zvýšeným nárokům na chování auditora jako jsou etika, nezávislost a mlčenlivost. Významný prostor je věnován i Komoře auditorů ČR jako jediné samosprávné organizaci zastřešující všechny auditory či auditorské společnosti. Závěr právní části je věnován zhodnocení současného právního stavu a nástinu možného dalšího vývoje, kde autor zaujímá stanovisko k této úpravě. Druhá kapitola, nazvaná Ekonomické aspekty auditorské činnosti, se zabývá popisem auditorské činnosti doprovázený mnoha praktickými příklady, tj. popisem práce auditora na jednotlivých zakázkách. V této práci nejsou popsány všechny aspekty auditorské činnosti. Pozornost je zaměřena na nejdůležitější z nich. Struktura této kapitoly kopíruje sled auditorských prací. Postupně popisuje obecné cíle auditora, plánování auditu, identifikace a vyhodnocení rizik při auditních zakázkách,...

See also: similar author names
1 Karban, Viktor
2 Karban, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.