National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Issues of Heat sheep breeding
Křečková, Kateřina ; Fantová, Milena (advisor) ; Ptáček, Martin (referee)
The aim of my thesis was to find and evaluate available information on breeding the German Grey Heath Sheep in the Czech Republic and other countries of its current expansion. The thesis according to available literature describes and evaluates all the characteristics of the German Grey Heath Sheep, its exterior, productive or reproductive performance, expansion in the Czech Republic, Germany and Switzerland.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Hodnocení systémů sběru TKO
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina
Stav systémů tříděného sběru komunálních odpadů v ČR: Obecné předpoklady pro tříděný sběr komunálních odpadů; Vymezení druhů odpadů z komunálního odpadu; Vymezení základních typů systémů sběru odpadů; Charakteristika systémů sběru a třídění vybraných složek komunálních odpadů. Metoda pro hodnocení systémů v ČR.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Hodnocení systémů sběru TKO
EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina
Podprojekt Analýza systémů sběru a přepravy komunálních odpadů byl zaměřen na charakterizování stávajících systémů sběru a přepravy komunálních odpadů se zřetelem na tříděný sběr vybraných komodit. Dalším cílem bylo vytvoření metody vhodné pro objektivní hodnocení sběrových systémů. Pro potřeby jednoduchého hodnocení a srovnání systémů byla navržena metoda standardních ukazatelů. Metody pro objektivní hodnocení systémů. Systémy sběru a třídění vybraných složek komunálních odpadů - stav sběru vybraných komodit odpadů. systémy třídění odpadů. Doporučené standardy systémů podle skupin obcí a podle komodit. Rozvoj systémů tříděného sběru využitelných složek.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Stanovení skladby komunálních odpadů
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Na základě předem stanovené metodiky byly prováděny analýzy a sledována skladba domovního a jemu podobného odpadu, objemného odpadu, odděleně sbíraných využitelných složek (včetně obalového odpadu) a nebezpečných složek. Analyzovány byly další fyzikální a chemické charakteristiky směsného domovního odpadu (vlhkost, výhřevnost, obsahy vybraných prvků). Výsledky analýz byly zobecněny do soustavy standardních ukazatelů pro vybrané typy obytné městské a venkovské zástavby.
Youth Mobility and its Motivation Within the European Voluntary Service
KŘEČKOVÁ, Kateřina
Concern of the thesis is about the European Union programme Youth in action with given term 2007-2013. It aims to european voluntary service. First part refers to demographic changes in youth population, motivation from the psychological point of view and to the realm of European voluntary service. Who is this programme set for, how can the participants get involved and how are the activities organized. The second part reflects the motivation in participation in European voluntary service of concrete volunteers. the questionnaire survey is used in there to better map the grounds for participation in the programme and to specify closer the volunteer's profile.

See also: similar author names
7 KŘEČKOVÁ, Kateřina
1 Křečková, Kamila Marie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.