National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of Company Financial Performance and Proposals for its Improvement
Káčerová, Martina ; Zaoral, Milan (referee) ; Čižinská, Romana (advisor)
This bachelor´s thesis evaluates the financial situation of the company Jihomoravská Plynárenská, a. s., between the years 2001 and 2005. It is based on methods of financial analysis which discover both weak and strong points in financial management. It involves proposals for improvements in future years.
Concept of Houman Resource Management in DSG International SSC,s.r.o.
Káčerová, Martina ; Ambrožová, Miroslava (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje silné a slabé stránky týkající se spokojenosti zaměstnanců a charakteristických rysů jejich práce. Navržené kroky na zlepšení poskytují možnost jak v budoucnu dosáhnout větší efektivity v oblasti řízení lidského kapitálu.
Evaluation of Company Financial Performance and Proposals for its Improvement
Káčerová, Martina ; Zaoral, Milan (referee) ; Čižinská, Romana (advisor)
This bachelor´s thesis evaluates the financial situation of the company Jihomoravská Plynárenská, a. s., between the years 2001 and 2005. It is based on methods of financial analysis which discover both weak and strong points in financial management. It involves proposals for improvements in future years.
Concept of Houman Resource Management in DSG International SSC,s.r.o.
Káčerová, Martina ; Ambrožová, Miroslava (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje silné a slabé stránky týkající se spokojenosti zaměstnanců a charakteristických rysů jejich práce. Navržené kroky na zlepšení poskytují možnost jak v budoucnu dosáhnout větší efektivity v oblasti řízení lidského kapitálu.

See also: similar author names
1 Kačerová, Markéta
6 Kačerová, Martina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.