National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Volunteer's Assumptions for Work with Youth At Risk at Project Lata
Joklová, Klára ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Dziamová, Veronika (referee)
Title: Volunteer's Assumptions for Work with Youth At Risk at Project Lata. Abstract: The thesis is focused on one-to-one peer volunteering in programs for children, youth and young adults at risk, with a focus on Project Lata. It is dedicated especially to aspects which may influence the client-volunteer relationship, with a particular focus on helping volunteers and discovering the conditions of volunteers working with target groups. The research part examines the volunteers' characteristics, personality attributes, abilities, skills and experience beyond the current entry criteria, to identify qualities which facilitate or impede the creation of a functioning relationship with the client in Project Lata. Key words: volunteering, volunteer, mentoring, youth at risk, professional relationship, Project Lata, "one-to-one" project, volunteer's assumptions
The beginning of intervention criteria for reason of suspect for the CAN syndrom in the family
Joklová, Klára ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Novotná, Věra (referee)
Ve své práci jsem se zaměřila na zkompilování kritérií pro zahájení intervence z důvodu podezření na týrání nebo zneužívání dítěte v rodině a na syndrom CAN z pohledu jeho vzniku a případného odhalení. Jako každá oblast lidského života mají i negativní společenské jevy, jakým je i týrání a zneužívání dětí v rodině výrazné individuální prvky. Čím více aspektů daný jev skládá, tím konkrétněji je třeba se mu věnovat. Je vždy třeba nahlížet na dítě a jeho rodinu v kontextu její aktuální situace, dlouhodobého vývoje i sociálního okolí. Při diagnostice syndromu CAN je třeba sledovat osobnost a způsoby chování konkrétního dítěte (a jeho potenciálních sourozenců), pečovatelů, vztahy mezi nimi navzájem, i možnou historii jejich vztahu, také jejich osobní historii a nakonec i vztahy a postoje rodiny a jejího sociálního okolí. Čím komplexnější je obrázek rodinné situace, tím větší pravděpodobnost, odhalení týrání nebo zneužívání dítěte. Proto jsem se snažila sebrat co nejvíce poznatků o oběti, pachateli i rodině, ve které k týrání dochází. Jedním z problémů, na který jsem během zpracovávání práce narazila, byly protichůdné názory odborníků na některé aspektů, zejména predispozic určitých lidí nebo rodin ke zvýšenému riziku vzniku týrání nebo zneužívání. Jsou to například rozdílné výsledky studií opírající se o teorii...

See also: similar author names
1 Joklová, Kateřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.