National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of nutrients concentrations in waters and their transport from selected catchment
JIRKOVSKÁ, Veronika
The aim of this study was to analyze the presence of the trend of long-term time series of concentrations and losses of nutrients and their descriptions. The concentrations of nitrogen and phosphorus compounds were evaluated. The analysis was performed on selected catchment of large, medium and small areas. All observed catchment are located in the basin of dam Švihov. Trends were tested using non parametric methods - Mann-Kendall test, Seasonal Mann-Kendall test and Kendall's correlation coefficient . In this study there are generally described monitored cycles of nutrients, nitrogen and phosphorous. There are also characterized the factors, which effect leaching of these nutrients to water (from the catchment). The paper also outlines the progression of water quality in the Czech Republic, which was influenced by political and economic changes in Europe in the second half of the 20th century.
Concentration of nutrients and their transport from catchment area
JIRKOVSKÁ, Veronika
This work aims to approach the problems of the increasing concentrations of nutrients in the catchment area and then in the entire complex of the natural components, especially in water. In most of my work I deal with the problematic nutrients that affect the quality of water, that means nitrogen and phosphorus. Next there is also described the cycle of the both observed nutrients in nature and also characterized the factors that influence the leaching of these nutrients out into the water (from catchment area). This has also the connection with the evaluation of human activities that significantly interfere in the development of the landscape components and the consequences that come with these activities mainly relating to the pollution of water structures. My work is also briefly focused on the situation of the development of water quality in the world and in the Czech Republic in conjuction with the way, how water was and has been influenced by human activities.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku materiálového využití odpadů
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vlčková, Jitka ; Viktorová, Dana ; Slavík, Jan ; Pšeničková, Alexandra ; Jirkovská, Veronika ; Beneš, David ; Andrt, Miroslav
Cílem projektu je určení klíčových prvků a definice vztahů systému odpadového hospodářství ČR, vytvoření modelu produkční a odbytové bilance systému odpadového hospodářství a navržení účinného souboru ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů působících k zajištění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, zejména prevence vzniku a recyklace odpadu. V úvodu projektu byly vybrány tyto odpadové toky: odpady ze zemědělství, odpady z dolování a těžby, odpady z energetiky, stavební a demoliční odpady a komunální odpady.
Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vlčková, Jitka ; Jirkovská, Veronika
Tato studie navazuje na studii provedenou v roce 2003, tzv. realizační program "Návrh nástrojů na podporu materiálového využití odpadů I." V rámci této první fáze byl proveden souhrn všech relevantních nástrojů týkajících se odpadového hospodářství, každý nástroj byl standardizovaně popsán podle následujících kritérií: legislativní základ, odpovědný orgán pro implementaci nástroje, popis nástroje, environmentální účinnost nástroje, stimulativnost nástroje, ekonomický dopad, mezinárodní kompatibilita, náklady na zavedení nástroje a jeho správu, sledování nástroje z hlediska účinnosti a závěrečná doporučení autorů k jednotlivým nástrojům z hlediska jejich významu pro předmět řešení. V rámci druhé fáze realizačního programu byly analyzovány nástroje navržené v rámci provedených realizačních programů na konkrétní odpadové toky. Z analýzy těchto nástrojů byl proveden souhrn a v komparaci s výsledky první etapy a jednotlivých SWOT analýz vybrány nejdůležitější nástroje, z kterých byly navrženy nástrojové varianty, které by měly sloužit zejména jako podklad pro další realizační programy při volbě vhodných nástrojů. Studie obsahuje také strategii, která vymezuje dlouhodobé cíle, které by měly být sledovány, dále obsahuje i návrh pilotních projektů pro ověření zmíněné strategie, návrh indikátorů pro sledování jednotlivých nástrojů a některé příklady používání nástrojů.
Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku materiálového využití odpadů
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vlčková, Jitka ; Viktorová, Dana ; Slavík, Jan ; Pšeničková, Alexandra ; Jirkovská, Veronika ; Drápalová, Lenka ; Beneš, David
Cílem projektu je určení klíčových prvků a definice vztahů systému odpadového hospodářství ČR, vytvoření modelu produkční a odbytové bilance systému odpadového hospodářství a navržení účinného souboru ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů působících k zajištění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, zejména prevence vzniku a recyklace odpadu. Byly vybrány tyto odpadové toky: odpady ze zemědělství, odpady z dolování a těžby, odpady z energetiky, stavební a demoliční odpady a komunální odpady. Řešení projektů bylo rozděleno do etap: 1. Strukturální analýzy odpadového hospodářství, 2. Modely produkčních a odbytových bilancí systému odpadového hospodářství, 3. Analýza ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů, 4. Vyhodnocení variant nástrojového mixu z hlediska environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů na jednotlivé cílové skupiny odpadového hospodářství, 5. Formulace závěrů a doporučení. Zpráva obsahuje stručný popis řešení jednotlivých etap. Podrobně jsou etapy popsány v samostatných přílohách.
Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Jirkovská, Veronika
Projekt je označen akronymem EKOprofit. Závěrečná zpráva obsahuje shrnutí cílů projektu a jeho řešení v jednotlivých etapách, stručný průběh řešení, popis výstupů a závěry. Jednotlivé výstupy jsou uvedeny v samostatných přílohách projektu.
Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Hodík, Jan ; Polák, Miloš ; Beneš, David ; Vlčková, Jitka ; Achrerová, Gabriela ; Jirkovská, Veronika ; Moucha, Bohuslav
Projekt je označen akronymem EKOprofit. Dílčí zpráva projektu je věnována zejména problematice informační přípravy řešení projektu, dobrovolným nástrojům, situaci odpadového hospodářství v malých a středních podnicích (MSP) zúčastněných na projektu. Zpráva obsahuje vyhodnocení vstupní rešerše, identifikace klíčových problémů jednotlivých zúčastněných MSP v oblasti odpadového hospodářství ve vztahu na POH ČR a POH kraje. Dále zpráva přináší vyhodnocení jednotlivých dobrovolných nástrojů, analýzu překážek a příležitostí jejich uplatňování, rozbor plánu odpadového hospodářství původce a charakteristiku krajů.
Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR: EKOprofit
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vlčková, Jitka ; Polák, Miloš ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika
Projekt je označen akronymem EKOprofit. Svazek obsahuje přílohy k závěrečné zprávě: 1.1 Vyhodnocení literární rešerše; 1.2 Environmentální profil do projektu zapojených malých a středních podniků (MSV); 1.3 Identifikace klíčových problémů v OH ve vztahu na POH ČR, resp. POH kraje, ve kterém podnik působí (2004) a Plán odpadového hospodářství původce; 1.4 Teoretický úvod: Vyhodnocení jednotlivých dobrovolných nástrojů, analýza překážek a příležitostí uplatňování dobrovolných nástrojů včetně analýzy jejich uplatňování a Zhodnocení jednotlivých dobrovolných nástrojů z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického vlivu, zhodnocení bariér a příležitostí pro zavádění dobrovolných nástrojů v MSP ČR.
Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku materiálového využití odpadů: Závěry a doporučení
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vlčková, Jitka ; Viktorová, Dana ; Slavík, Jan ; Pšeničková, Alexandra ; Jirkovská, Veronika ; Drápalová, Lenka ; Beneš, David
Cílem projektu je určení klíčových prvků a definice vztahů systému odpadového hospodářství ČR, vytvoření modelu produkční a odbytové bilance systému odpadového hospodářství a navržení účinného souboru ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů působících k zajištění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, zejména prevence vzniku a recyklace odpadu. Byly vybrány tyto odpadové toky: odpady ze zemědělství, odpady z dolování a těžby, odpady z energetiky, stavební a demoliční odpady a komunální odpady. Zpráva obsahuje závěry a doporučení vyplývajících z řešení jednotlivých etap pro všechny uvedené toky odpadů.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
17 JIRKOVSKÁ, Veronika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.