National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Authority transformation with reference to media changes
Štogr, Jakub ; Kera, Denisa (advisor) ; Jansová, Linda (referee)
The Master's thesis is focused on the concept of authority and its theoretical aspects. The concept is closely related to information and knowledge - it is therefore investigated from the information science point of view. The origin and characteristics of the concept of authority, process of authority assignment and evaluation together with the possible change in time are described in detail. The thesis also includes a summary of key findings and a reflection of current trends with high impact to media and society, i.e. cyberspace formation, acceleration of society development, extension of senses, social networks and the process of collaborative content creation.
Municipal library in Votice
Juračková, Lenka ; Černá, Milena (advisor) ; Jansová, Linda (referee)
Tématem bakalářské práce je popis historického vývoje, současnosti a perspektiv Městské knihovny ve Voticích (www.knihovnavotice.wz.cz). V první kapitole je nastíněna historie středočeského města Votice a jeho současnost (www.mesto-votice.cz). Poslední část je věnována kulturním spolkům ve Voticích. Druhá kapitola je zaměřena na historický vývoj Městské knihovny ve Voticích od založení až po začátek 21. století. Jádro bakalářské práce tvoří podrobná charakteristika poskytovaných služeb, dalších aktivity knihovny a její současný stav. V závěru je naznačena budoucnost knihovny a její perspektivy. Načrtnuto je i několik návrhů na zkvalitnění a rozšíření služeb pro čtenáře. Poslední kapitola je věnována průzkumu, který byl mezi čtenáři knihovny realizován v listopadu roku 2008.
The book market development with an emphasis on the internet development including the concept of an e-book (relationship of a publisher - book distributor - bookseller)
Váňová, Miloslava ; Papík, Richard (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Jansová, Linda (referee)
The thesis is dedicated to the changes of the book market between its entities, libraries and final consumer of information (readers, library users) after the arrival of the internet. Development of the internet has brought searching of the new business models and opportunities for cooperation. Electronic publishing that, along with the internet availability, commenced to raise is the starting factor for the development of electronic books. The thesis outlines the roles of individual entities of the book market, i.e. publisher and seller (distributor, book-seller and digital platform) and libraries during the production, sale and accessing books with the focus on electronic books. After description of used terminology, especially different approaches to the definition of "an e-book", the next chapter presents hardware devices and software programs that enable reading e-books. The third chapter introduces the role of a publisher in the process of publishing printed and electronic e-books. The aim of the chapter is to highlight different strategies of processing the printed and electronic text, incl. possibilities of self-publishing which gives new possibilities to the author's hands. The fourth chapter describes distribution and sale of printed and mainly electronic books and also defines the new...
Library services for senior citizens in the Vysočina region - specialized on the Municipal Library in Třebíč
Eisnerová, Stanislava ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Jansová, Linda (referee)
This bachelor labour describes current offer of services for seniors in chosen libraries in the region of Vysocina, especially in the Krajská knihovna Vysočiny (Regional library of Vysočina) in Havlíčkův Brod and in Městská knihovna (Town library) in Třebíč. It is focused on the current status and it describes new trends in the work of librarians with seniors in these libraries. This work deals with basic terminology, outlines the perspectives of growing-old, describes different forms of active aging. Further lists specifics of the work of librarians with the population of seniors, solves problems of education of seniors in libraries. The conclusion of the labour adverts to advantages of memory-training and brain-jogging in libraries.
Changes of the notion document, source of information and information resource
Jeřábková, Eva ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Jansová, Linda (referee)
Cílem bakalářské práce bylo zpracování historického a terminologického vývoje pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj v knihovnictví a informační vědě. Zahrnuje i životopis Paula Otleta, jako předchůdce informační vědy. V první části práce jsou pojmy dokument, informační pramen a informační zdroj zasazeny do historického kontextu vývoje knihovnictví a informační vědy. Druhá část pojednává o hmotné stránce dokumentu - nosiči a obsahu, na kterém jsou postaveny jeho tradiční výklady a definice. Třetí kapitola vedle sebe staví a rozebírá vybrané výklady a definice pojmu dokument, informační pramen, informační zdroj zahraničních i domácích autorů a porovnává je se slovníkovými definicemi. Na závěr třetí kapitoly je zařazen malý jazykový exkurz, ve kterém jsou uvedeny popisované termíny v cizích jazycích. V historickém přehledu výkladu termínu dokument lze vysledovat dva různé přístupy. Pragmatický přístup založený na definování termínu dokument pomocí jeho fyzické formy vyhovoval tradičnímu pojetí dokumentu jako obsahu fixovaném na hmotném nosiči, ale nedostačoval pro dokument v síťovém digitálním prostředí. Východiskem pro definování dokumentu v síťovém digitálním prostředí se jeví funkční přístup, prosazovaný již Paulem Otletem, Suzanne Briet a některými dalšími dokumentalisty. Nechápe dokument...
Processing Journal Articles For a Digital Library
Šlapáková, Ivana ; Jansová, Linda (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
(in English): The aim of presented master thesis is to suggest the optimization of articles processing in the Digital Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The present state of journal articles processing is described and the weaknesses are evaluated. The journal articles processing optimization is suggested in two steps. The first step is to choose only one integrated library system for journal articles processing. The second step is using the system of shared cataloging and the proper use of three external resources. The main contribution of this thesis is the deep evaluation of the external journal articles records resources and the process of shared cataloging. Fifteen journals were proposed to the process of shared cataloging and record downloading but only five of them are suitable for this process.
Electronic journal Ikaros
Sladkovská, Alena ; Jansová, Linda (advisor) ; Kučerová, Helena (referee)
Bachelor thesis deals with the history of the electronic journal Ikaros in connection with development of the Internet. Opening part gives a definition of electronic publishing and aims at its advantages and disadvantages against paper publishing. The essence of this thesis is description of the content and formal side of Ikaros. This thesis is giving a survey of the editorial and publishing system Drupal as well. The end part describes processes leading to publication of every new issue and marketing tools of propagation. Author of this bachelor thesis also designed a stencil for Ikaros contributors and some possibilities of Ikaros improvements (e. g. expanding by using web 2.0 components).
Citing scientific literature using an XML format
Jansová, Linda ; Nič, Miloslav (advisor) ; Souček, Martin (referee) ; Strossa, Petr (referee)
The dissertation focuses on the use of XML for citation purposes. First, a current situation in citation practice, deeply influenced by the development in electronic publishing, is described. Then selected projects aimed at making citation data machine understandable and ways to include citation data into XML formats are presented. Citation formats (both XML and other formats) are dealt with in detail. This part is followed by a brief introduction of citation managers as tools used to automate work with citation data. Typology of cited documents is also covered. Furthermore, a detailed analysis of citation practice in IUPAC color books is included. Based on partial findings recommended practices for the inclusion of citation data into XML formats were developed. The recommended practices are a set of seven principles which can be summed up as follows: use of UTF-8 encoding, low number of elements and attributes, maximum data structuring, use of controlled vocabularies, data hierarchy and use of links to make connections, use of existing document typology or creation of a new one, use of recursion while working with the data. An experimental format based on the recommended practices has been designed. Citation data from IUPAC color books are used to present the way how the format can be implemented in practice.
The book market development with an emphasis on the internet development including the concept of an e-book (relationship of a publisher - book distributor - bookseller)
Váňová, Miloslava ; Papík, Richard (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Jansová, Linda (referee)
The thesis is dedicated to the changes of the book market between its entities, libraries and final consumer of information (readers, library users) after the arrival of the internet. Development of the internet has brought searching of the new business models and opportunities for cooperation. Electronic publishing that, along with the internet availability, commenced to raise is the starting factor for the development of electronic books. The thesis outlines the roles of individual entities of the book market, i.e. publisher and seller (distributor, book-seller and digital platform) and libraries during the production, sale and accessing books with the focus on electronic books. After description of used terminology, especially different approaches to the definition of "an e-book", the next chapter presents hardware devices and software programs that enable reading e-books. The third chapter introduces the role of a publisher in the process of publishing printed and electronic e-books. The aim of the chapter is to highlight different strategies of processing the printed and electronic text, incl. possibilities of self-publishing which gives new possibilities to the author's hands. The fourth chapter describes distribution and sale of printed and mainly electronic books and also defines the new...

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Jansová, Lenka
2 Jansová, Ludmila
1 Janšová, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.