National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
The support of czech nonprofit sector by dutch foundations and organizations
Jamrichová, Hana ; Moree, Dana (advisor) ; Dohnalová, Marie (referee)
Diploma thesis "The support of Czech nonprofit sector by Dutch foundations and organizations" deals with a help and support of transforming society in 1989. It describes the civil sector in 1989, forms of financing non-profit organizations and deals with the role of foreign aid. Theoretical part contains a chapter about the Netherlands, the history of relations with this country as well as a focus on Dutch development assistance and its evaluation. The list of Dutch foundations and organizations that supported Czech civil sector is included. The research focuses on the MATRA/KAP program. The aim of research was to find out, which organizations were supported and what criteria have been established for obtaining support. I was also interested about experiences of donor and supported organizations.
The needs of domestic violence victims and PBSP therapy
Jamrichová, Hana ; Havránková, Olga (advisor) ; Vodáčková, Daniela (referee)
Bakalářská práce Potřeby žen - obětí domácího násilí a PBSP terapie se zabývá problémem domácího násilí, a jeho nejčastějším objektem - ženami. Ve své práci se zaměřím na potřeby těchto žen a jejich souvislost se základními vývojovými potřebami podle PBSP terapie (potřebou místa, péče, podpory, bezpečí, a limitu). V druhé části práce popisuji metody práce s týranými a zneužívanými ženami podle PBSP terapie. Součástí práce jsou také kasuistiky obětí domácího násilí.
The support of czech nonprofit sector by dutch foundations and organizations
Jamrichová, Hana ; Moree, Dana (advisor) ; Dohnalová, Marie (referee)
Diploma thesis "The support of Czech nonprofit sector by Dutch foundations and organizations" deals with a help and support of transforming society in 1989. It describes the civil sector in 1989, forms of financing non-profit organizations and deals with the role of foreign aid. Theoretical part contains a chapter about the Netherlands, the history of relations with this country as well as a focus on Dutch development assistance and its evaluation. The list of Dutch foundations and organizations that supported Czech civil sector is included. The research focuses on the MATRA/KAP program. The aim of research was to find out, which organizations were supported and what criteria have been established for obtaining support. I was also interested about experiences of donor and supported organizations.
Elderly people as voters and their attitude to the slogans about social security
Jamrichová, Hana ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Víšek, Petr (referee)
The thesis deals with elderly people as voters and their attitudes towards slogans about social security. It examines electoral behaviour and preferences of elderly people and the influence od age on their voting decisions. Part of the thesis is devoted to the slogans od political parties, which are an important part of the campaigns and provides an comparison of election programes of parties in context of social security. The aim of the empirical work was to ascertain the views and attitudes of elderly people to particular slogans about social securities used in election campaign to the Chamber of Deputies in 2010.
The needs of domestic violence victims and PBSP therapy
Jamrichová, Hana ; Havránková, Olga (advisor) ; Vodáčková, Daniela (referee)
Bakalářská práce Potřeby žen - obětí domácího násilí a PBSP terapie se zabývá problémem domácího násilí, a jeho nejčastějším objektem - ženami. Ve své práci se zaměřím na potřeby těchto žen a jejich souvislost se základními vývojovými potřebami podle PBSP terapie (potřebou místa, péče, podpory, bezpečí, a limitu). V druhé části práce popisuji metody práce s týranými a zneužívanými ženami podle PBSP terapie. Součástí práce jsou také kasuistiky obětí domácího násilí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.