National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Material management of order production
Jílková, Lenka ; Kruželák,, Lukáš (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
The thesis is focused on the mapping and subsequent improvement of processes within the Procurement and Logistics department for the monitored company division. Based on the findings from the analytical part and the identification of problematical areas, there are proposed steps that should lead to improvement of performance not only within the Procurement and Logistics department, but also within the division as a whole. The emphasis was put on eliminating of processes that were bringing no value as well as on material flow management.
The process of inventory management
Jílková, Lenka ; Kozlová, Veronika (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
The main aim of this bachelor’s thesis is to create a proposal to improve the inventory management of a selected division of the company. Individual proposals are processed in connection with several processes that take place in the Project Support department, such as purchasing, orders, income and expenditure as well as material management within the inventory management. Emphasis is placed primarily on reducing the time required for individual processes and improving the division performance. The changes proposed in this thesis also affect the organizational structure and the creation of new job positions.
Material management of order production
Jílková, Lenka ; Kruželák,, Lukáš (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
The thesis is focused on the mapping and subsequent improvement of processes within the Procurement and Logistics department for the monitored company division. Based on the findings from the analytical part and the identification of problematical areas, there are proposed steps that should lead to improvement of performance not only within the Procurement and Logistics department, but also within the division as a whole. The emphasis was put on eliminating of processes that were bringing no value as well as on material flow management.
The process of inventory management
Jílková, Lenka ; Kozlová, Veronika (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
The main aim of this bachelor’s thesis is to create a proposal to improve the inventory management of a selected division of the company. Individual proposals are processed in connection with several processes that take place in the Project Support department, such as purchasing, orders, income and expenditure as well as material management within the inventory management. Emphasis is placed primarily on reducing the time required for individual processes and improving the division performance. The changes proposed in this thesis also affect the organizational structure and the creation of new job positions.
Long-term unemployment in Czech repiblic 1998 - 2008
Jílková, Lenka ; Kotýnková, Magdalena (advisor) ; Mládek, Josef (referee)
In 2007 came into force amendments to the social security system in the Czech Republic. Agreed amendments aim to strengthen the motivation to enter and remain in the labour market, favouring those who seek to improve their situation through their own effort and unfavouring people living just on welfare benefits. There was thus a redefinition of the social benefits and their construction. And there was a significant reduction in unemployment in 2007. This thesis entitled "Developing long-term unemployment in the years 1998 - 2008" assesses the impact of these changes on the level of unemployment, special attention is paid to long-term unemployment. The work is not overlooked by the economic situation of the Czech Republic in the years 1998 - 2008.
Reforma zdravotnictví: ponaučení z reformy slovenské?
Jílková, Lenka ; Adamec, Václav (advisor) ; Kučerová, Jaroslava (referee)
Bakalářská práce na téma ?Reforma zdravotnictví: ponaučení z reformy slovenské?? se zabývá slovenskou koncepcí úprav zdravotnictví z roku 2005. Pozornost je zaměřena na jednotlivé reformní kroky a jejich dopady. Tento koncept je porovnán s plánovanou reformou zdravotnictví v České republice, která přichází v platnost 1.1.2008. Obě země se potýkaly se stejnými problémy ? zadlužování sektoru, nízký podíl soukromých zdrojů, nadměrná spotřeba zdravotní péče a zároveň také neustále rostoucí výdaje na zdravotnictví, jež jsou přesto nedostačující a nedovolují tudíž pružně reagovat na zvyšující se nároky na kvalitu zdravotnických služeb. Zmíněna je i demografická struktura České republiky, která činí tento problém aktuálnější, jelikož populace v České republice stárne a nároky na péči se tímto zvyšují. Cílem není najít optimální cesty, jedná se o komparaci, zda by Slovensko bylo vhodnou inspirací, případně v jakých oblastech by nedostatky českého zdravotnictví řešila lépe.
Dohled České národní banky nad finančním trhem
Jílková, Lenka ; Koderová, Jitka (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá dohledem nad finančním trhem, který od 1. dubna 2006 provádí jediný orgán dohledu a to Česká národní banka. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole je přiblížen proces sjednocení dohledu nad finančním trhem a v ostatních kapitolách je pak popsán dohled a vývoj v jednotlivých sektorech finančního trhu ? bankovní dohled, dohled nad družstevními záložnami, dohled nad pojišťovnami, dohled nad kapitálovým trhem a dohled nad ostatními regulovanými subjekty.

See also: similar author names
2 JÍLKOVÁ, Lada
17 JÍLKOVÁ, Lucie
2 Jílková, Lada
17 Jílková, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.