National Repository of Grey Literature 87 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Corporate Bonds as a Source of Financing for Development Projects
Hruška, Tomáš ; Andrlík,, Břetislav (referee) ; Ptáček, Roman (advisor)
This dissertation discusses external financing for a corporate development project using bonds. It summarises key characteristics of bonds and outlines their emission. It also contributes to the organisation's board of directors' by providing a strategy for its development project in the property market.
Support for Morning Production Meetings through Digital Visualization Software
Wolker, Jakub ; Hruška, Tomáš (referee) ; Videcká, Zdeňka (advisor)
The bachelor's thesis deals with the support of morning production meetings using visualization software ActiveCockpit and Power BI. The analytical part focuses on the current state of production reporting and on the MFN production department. Based on the analysis, suggestions were set to support production reporting in order to achieve a comprehensive and transparent visualization system and reduce the time required for preparation. Finally, individual suggestions and visualization programs were evaluated.
SystemC Memory Subsystem
Michl, Kamil ; Vaňák, Tomáš (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
This thesis deals with the design and implementation of a processor simulation memory subsystem. The memory subsystem is designed using the Transaction Level Modeling approach. The implementation is done in C++ language utilizing the SystemC library. The processor simulation is adopted from the Codasip company simulator. The objective is to create a functional connection between the processor and the memory inside the simulator. This connection supports communication protocols of AHB3-lite, AXI4-lite, CPB, and CPB-lite buses. The new implementation of the aforementioned connection and the memory is integrated into the original simulator. The resulting simulator is tested using unit tests.
Architecture Information for LLVM Compiler Optimizations
Svoboda, Jan ; Dolíhal, Luděk (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
Tato práce se zabývá automatickou extrakcí informací o architektuře procesoru z jazyka CodAL. Získané informace jsou využity jako základ pro cenový model optimalizátoru překladače LLVM. V rámci práce vznikl nový systém, který vytváří cenový model, převádí jej do C++ kódu a sestavuje do dynamické knihovny. Tato knihovna je za běhu načtena překladačem a využita pro přesnější rozhodování o přínosech jednotlivých optimalizací. Výsledkem práce je průměrné 14% snížení velikosti strojového kódu programů a až 68% zlepšení výkonu generovaného kódu.
Predictive Simulation as a Tool for Decision Making Support
Horák, Michal ; Hruška, Tomáš (referee) ; Videcká, Zdeňka (advisor)
The bachelor's thesis focuses on analysis and optimization of the assembly line of gear pumps. The bachelor's thesis contains a suggestions for changes on this assembly line in order to balance the line and optimize utilization of operators on the line. The solution uses a dynamic simulation model that corresponds with the real state of the line. The simulation model is further used for experiments and selection of the ideal solution with respect to the selected objectives
Utilization of Linux Containers for HW/SW Co-Design
Juřica, Jiří ; Přikryl, Zdeněk (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
In this bachelor thesis a way of replacement standard virtual machines by Linux containers is described. The goal is to create a~fully working system for performing parallel jobs with prepared environments for software build and test purposes. For containerization the Docker platform was chosen, which is used with automation tool for computers preparation. The system is also connected with continuous integration tool called Jenkins. This solution proves that usage of the Linux containers is more efficient than older virtualization technologies. The due time of each job was shortened about 24 % in average. The main benefits of this thesis is the comparison of two ways of virtualization and the introduction to the Docker technology.
Business Process Analysis
Mička, David ; Burget, Radek (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
The goal of this thesis is to design a method of business process analysis, with the focus on process optimalization by using Predictive Maintenance, creation of a suitable prototype for this method and evaluation of practical applicability. The basis of this thesis is the research of study group led by Prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst revolving around process mining and tools for his examination. The same study group also created the program ProM used in this thesis.
Impact of Subjective Visual Perception on Automatic Evaluation of Dashboard Design
Hynek, Jiří ; Herout, Adam (referee) ; Kuric,, Eduard (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
Analýza vlastností uživatelských rozhraní založená na použití metrik a kvantitativních pravidel grafického designu se zdá být slibným přístupem pro automatické hodnocení vizuální kvality uživatelských rozhraní. Přestože tento přístup nemůže plně nahradit uživatelské testování, může poskytnout dodatečné informace o možných problémech návrhu uživatelských rozhraní v počátečních fázích vývoje a ušetřit tím čas a výdaje v budoucnu. Příkladem je analýza použitých barev a rozvržení grafických elementů na obrazovce. Návrháři uživatelských rozhraní mohou měřit vlastnosti uživatelských rozhraní za použití známých metrik založených na analýze pixelů bitmapy (např. barevnost) nebo grafických elementů (např. vyvážení, symetrie). Problémem použití metrik nicméně je, že tento přístup zpravidla nezohledňuje subjektivní vnímání uživatelů (např. subjektivní vnímání barev nebo grafických elementů rozmístěných na obrazovce). Dnešní uživatelská rozhraní (jako například rozhraní dashboard) jsou komplexní. Skládají se z několika barevných vrstev, obsahují překrývající se grafické elementy, což může zvyšovat nejednoznačnost vnímání tohoto rozhraní uživateli. Může být proto komplikované vybrat takové grafické elementy, které odpovídají elementům rozpoznaným uživateli v souvislosti s principy shlukování vnímaných tvarů (jak je popsáno Gestalt psychologií). Vývoj objektivních metrik a kvantitativních pravidel grafického designu obvykle vyžaduje dostatečně velkou trénovací množinu vzorků uživatelských rozhraní anotovaných dostatečným počtem uživatelů. Tato práce se zaobírá automatickým ověřováním vzhledu uživatelských rozhraní dashboard. Práce kombinuje obecné znalosti týkající rozhraní dashboard s poznatky z oblasti vizualizace dat, vizuálního vnímání a ověřování kvality uživatelských rozhraní a následně zkoumá myšlenku automatického hodnocení vzhledu rozhraní dashboard s využitím metrik. Práce analyzuje vybrané metriky založené na analýze pixelů bitmapy a grafických elementů. Konkrétně zkoumá, jakým způsobem uživatelé rozpoznávají grafické elementy v rozhraních dashboard a výsledky aplikuje pro hodnocení schopnosti metrik (analyzujících grafické elementy rozhraní) objektivně rozpoznávat dobře navržené vzorky rozhraní dashboard. Dále představuje framework pro návrh a vylepšení metrik, který využívá pro vylepšení vybraných metrik. Následně navrhuje metodu pro segmentaci rozhraní dashboard do regionů, které mohou být použity jako vstupy pro tyto metriky. Závěrem práce porovnává vybrané metriky s hodnocením rozhraní uživateli a pokládá otázky vhodné pro budoucí výzkum.
Rootkits Classification
Plocek, Radovan ; Křoustek, Jakub (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
This paper describes information about current most widespread methods, which are used by rootkits. It contains basic information connected with development of rootkits, such as process registers, memory protection and native API of Windows operation system. The primary objective of this paper is to provide overview of techniques, such as hooking, code patching and direct kernel object modification, which are used by rootkits and present methods to detect them. These methods will be then implemented by detection and removal tools of rootkits based on these techniques.
Co-Simulation of Microprocessor and Peripheral Devices
Frühbauer, Jan ; Husár, Adam (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
The aim of this thesis is to analyze various kinds of co-simulation techniques and to design integration these techniques into Lissom simulation platform. The first section of this thesis shows capabilities of external interfaces of simulation platforms for HDL languages VHDL, Verilog and SystemVerilog and of tool Matlab. The second section deals with design of synchronization mechanism among Lissom simulation platform and others simulation platforms using mentioned external interfaces. In the last part the testing of implemented solutions and evaluation of results is described.

National Repository of Grey Literature : 87 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.