National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Forensic Analysis of Anonymization Principles of Cryptocurrency Networks
Hromada, Denis ; Zavřel, Jan (referee) ; Veselý, Vladimír (advisor)
Při diskusích o kryptoměnách je častým tématem anonymita. Tato práce se věnuje stavebním blokům kryptoměny Bitcoin a jak na ni navazují kryptoměny jako Ethereum a Dash. Dále popisuje, jak a kde se v minulosti i přítomnosti v kryptoměnových sítích ztrácí soukromí a anonymita. Prvně se zaměřuje na anonymitu, respektive její nedostatky v samotném distribuovaném bloko-řetězu. Práce popisuje efekt znovu-využívání adres a shlukovací heuristiku založenou na společných vstupech transakce. Analyzuje je a popisuje nedokonalé aktuální řešení. Dále se práce zaměřuje na anonymitu mimo bloko-řetěz. Tedy na podpůrné služby, které jsou nedílnou součástí funkce kryptoměnových sítí jako jsou kryptoměnové peněženky. Práce diskutuje úschovu klíčů, různé druhy peněženek a jak komunikují s kryptoměnovými sítěmi. Následuje návrh modelu útočníka, jež je schopen odposlouchávat komunikaci uživatele kryptoměnové peněženky. Avšak nedokáže ji měnit. Jsou popsány vlastnosti, schopnosti a očekávaná úskalí takového útočníka. Poté práce věnuje pozornost třem kryptoměnovým peněženkám: Trezor Suite, Ledger Live a Electrum Wallet. Na těchto peněženkách demonstruje výše zmiňované vlastnosti kryptoměnových peněženek v praxi. Na základě všech těchto informací je navržena a implementována aplikace, jež je schopna napomoci uživateli určit, zda zachycený síťový provoz obsahuje komunikaci generovanou kryptoměnovou peněženkou. Nakonec je implementovaná aplikace podrobena testům. Výstupem těchto testů je, že za pomoci implementované aplikace je možné určit, jaká kryptoměnová peněženka byla použita. A to za předpokladu, že zachycený provoz obsahuje komunikaci, jež peněženky generují při jejich prvotním zapnutí. Následuje vyhodnocení práce a její další možné rozšíření.

See also: similar author names
1 Hromada, Daniel
4 Hromada, Dominik
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.