National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Marketing Mix of the Selected Company
Horký, Jan ; Schüller, David (referee) ; Milichovský, František (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného marketingového mixu společnosti Forky’s. Teoretická část práce pojednává o základních pojmech marketingu a marketingového mixu, které jsou následně v analytické části použity na vybraném podniku. Praktická část dále obsahuje návrh na zlepšení aktuálního marketingového mixu a především návrh na zefektivnění propagace, s cílem upevnění pozice na trhu a získání nových zákazníků.
Funding options for non-profit organization in the Czech Republic
Radová, Monika ; Vrzáček, Petr (advisor) ; Horký, Jan (referee)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Bc. Monika Radová, DiS. Možnosti financování neziskové organizace v České republice Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Vrzáček Praha 2010 Abstract The diploma thesis describes not only the possibilities of financing of non-profit organizations in the Czech Republic but also the method of financing of foreign non-profit organizations for human rights abroad. Consequently, based on the analysis of data collected during action research, these possibilities are recommended to concrete organization being concerned with the human rights issues in the CZ. The thesis is presented as a methodology for non-profit organizations that would like to get comprehensive overview of their financing possibilities in the CZ. However, this thesis is intended for the aforementioned non-profit organization dealing with the legal and human rights issues in the CZ, and will serve as a basis for consideration of an appropriate method of financing in the future.
The key moments of the Korean war and their reflection in the Czech press
Horký, Jan ; Bednařík, Petr (advisor) ; Cirkl, Petr (referee)
The diploma thesis The Key Moments of the Korea War and Their Reflection in the Czech Press considers the way, how the particular Czech newspaper informed about the Korean War and its key moments. The paper aims on four parts of the war: the invasion of North Korea in June 1950, the coastal landing of UN forces in Incheon in September 1950, the intervention of Chinese people's volunteer army in November 1950 and the signing of the peace ratification in July 1953. All those events were highly important for the development of the conflict and according to that they were covered in the press. The Czechoslovakia was at the time part of the bloc of the countries under the influence of the Soviet Union. The thesis uses method of historical comparative analysis to examine, how the Soviet propaganda influenced the media content and shows the concrete examples of this on deflection of the presented information from historical reality. The paper also compares the rate between the published original articles and articles taken over from news agencies. The importance which those articles about Korean War had among the other news is also compared.
The GAP in Brno
Cvrčková, Aneta ; Horký, Jan (referee) ; Palaščák, Michal (advisor)
The bachelor's thesis deals with the architectural design of a building in a gap in the historic center of Brno. The selected land is located in Františkánská Street. The space is formed by a corner connecting the space called Římské náměstí with the street towards Masarykova street. The new building is complemented by a city block. Its height respects the scale of the surrounding buildings. The building contains thirteen new housing units and areas of civic amenities. The sun exposure had an important influence on the design, which is the basis for the size of the transparent areas and the overall layout of the interior layout. The mass follows the historical buildings and at the same time is designed to correspond to the development tendencies of today's architecture.
Control Unit For CubeSat
Horký, Jan
The aim of the project was to design a CubeSat control unit. The board is composed of commercial parts yet reliable in the space environment. Because of its benefits, an FPGA was selected as the core of the board. The FPGA is periodically checked for errors and reset if an error is found. The unit has various sensors to monitor its condition and can do necessary measures. Two MRAMs allow to store a golden bitstream and upload new bitstream in flight.
Control unit for CubeSat
Horký, Jan ; Šulc, Tomáš (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
Cílem práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro CubeSat založené na obvodu FPGA. Taková jednotka doposud nebyla komerčně dostupná a navržená jednotka má tak dobrý potenciál zaplnit příslušné místo na trhu komponent pro CubeSat. Celá jednotka je navržena z komerčně dostupných komponent. Návrh jednotky je proveden tak, aby umožnil její funkci ve vesmírném prostředí. Stav konfigurace FPGA je pravidelně kontrolován a v případě zjištěné chyby dochází automaticky k rekonfiguraci FPGA a návratu jednotky do výchozího stavu. Jednotka obsahuje sadu senzorů, které monitorují její stav a v případě potřeby je možné na základě jejich výstupů provést opatření z hlediska ochrany funkce jednotky. Dvě paměti MRAM umožňují uložení tovární a uživatelské konfigurace FPGA, mezi kterými dochází k automatickému přepnutí na základě korektnosti uživatelské konfigurace.
Funding options for non-profit organization in the Czech Republic
Radová, Monika ; Vrzáček, Petr (advisor) ; Horký, Jan (referee)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Bc. Monika Radová, DiS. Možnosti financování neziskové organizace v České republice Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Vrzáček Praha 2010 Abstract The diploma thesis describes not only the possibilities of financing of non-profit organizations in the Czech Republic but also the method of financing of foreign non-profit organizations for human rights abroad. Consequently, based on the analysis of data collected during action research, these possibilities are recommended to concrete organization being concerned with the human rights issues in the CZ. The thesis is presented as a methodology for non-profit organizations that would like to get comprehensive overview of their financing possibilities in the CZ. However, this thesis is intended for the aforementioned non-profit organization dealing with the legal and human rights issues in the CZ, and will serve as a basis for consideration of an appropriate method of financing in the future.
The key moments of the Korean war and their reflection in the Czech press
Horký, Jan ; Cirkl, Petr (referee) ; Bednařík, Petr (advisor)
The diploma thesis The Key Moments of the Korea War and Their Reflection in the Czech Press considers the way, how the particular Czech newspaper informed about the Korean War and its key moments. The paper aims on four parts of the war: the invasion of North Korea in June 1950, the coastal landing of UN forces in Incheon in September 1950, the intervention of Chinese people's volunteer army in November 1950 and the signing of the peace ratification in July 1953. All those events were highly important for the development of the conflict and according to that they were covered in the press. The Czechoslovakia was at the time part of the bloc of the countries under the influence of the Soviet Union. The thesis uses method of historical comparative analysis to examine, how the Soviet propaganda influenced the media content and shows the concrete examples of this on deflection of the presented information from historical reality. The paper also compares the rate between the published original articles and articles taken over from news agencies. The importance which those articles about Korean War had among the other news is also compared.
Processor Overclocking
Horký, Jan ; Adámek, Martin (referee) ; Novotný, Radovan (advisor)
The aim of bachelor's thesis was to describe and explain processor overclocking and its use. Suitable processor was chosen and its operational frequency was increased by increasing value of multiplier and changing frequency of FSB. Multiplier and frequency of FSB were increased by the smallest step, which motherboard allowed, to value when computer was unstable. Processor was tested by stress and performance tests for each frequency. Change of power consumption was also measured. At the end, both methods were compared.
Entrance zone objects of WANEMI, a.s. paper-mill in Zábřeh
Horký, Jan ; Zemánek, Václav (referee) ; Zemánková, Helena (advisor)
The diploma thesis deals with the entrance zone objects nearby a to-be-built energetic-paper mill factory WANEMI, Inc. in Zábřeh. It consists of two objects: a presentation pavilion and an administrative building. My design combines a function of parking and administration into one single object to occupy less land. Garages are intersected by a big open skylight in the middle with some trees planted in - this way people are moving as if in the treetops. The exhibition pavilion is situated in the intersection of main view axes to landscape dominants. Their extension is projected even into the interior where they determine main spaces. Visitor of the building climbs the way up along the important views to finish his way upstairs in the main hall.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
10 HORKÝ, Jan
7 Horký, Jakub
11 Horký, Jaroslav
2 Horký, Jiljí
3 Horký, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.