National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Výzkum motivačních faktorů ovlivňujících chování potenciálních investorů do projektů výstavby nových OZE
Česká energetika s.r.o., Heřmanův Městec ; Růžička, Filip ; Beitler, Leonard ; Horáček, Václav ; Strnadová, Markéta
Česká republika se jako přistupující člen EU a jako signatář Kjótského protokolu zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celková hrubé spotřebě energetické energie ze současných 3,2 % na 8 % v roce 2010. Výzkumný úkol je zaměřen na analýzu těchto opatření a ostatních dostupných forem podpory investic z hlediska jejich účinnosti na chování potenciálních investorů. Závěrečná zpráva si klade za cíl definovat základní předpoklady, ze kterých studie vychází, blíže vymezit rozsah analyzované oblasti, stručně shrnout zdroje dostupných informací k dané tématice a nastínit teoretický základ pro kvalitativní a kvantitativní popis a vyhodnocení motivačních faktorů ovlivňování rozhodování investorů.
Výzkum motivačních faktorů ovlivňujících chování potenciálních investorů do projektů výstavby nových OZE
Česká energetika s.r.o., Heřmanův Městec ; Růžička, Filip ; Beitler, Leonard ; Horáček, Václav ; Strnadová, Markéta
Analýza opatření na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie a ostatních dostupných forem podpory investic z hlediska jejich účinnosti na chování potenciálních investorů.
Recent diminution of field of industry and influence on Železný Brod
Boučková, Šárka ; Čadil, Jan (advisor) ; Horáček, Václav (referee)
The bachelor thesis is focused on fields of industry and their recent diminution. This tendency has significant influence on the economical indicators in the region. The theoretical part of the document is gathering regional theories, that are afterwards beeing used for the district analysis in practise. By means of the assembled theories and their calculations is estimated the presumable future trend. The practical part is devoted to glass industry in Železný Brod. The glass industry has in Železný Brod tradition of a great value and history, in this branch is employed the majority of local residents. During last years is the demand of glass products decreasing that affects the whole region.

See also: similar author names
2 Horáček, Vilém
1 Horáček, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.