Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výpočet velikosti ploch povrchu listnatých stromů a jejich potenciál pro případné využití v soudně-znalecké praxi
Honzová, Markéta ; Čermák, Jan
Byl proveden výpočet ploch povrchů nadzemních částí stromových jedinců vybraných druhů (dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá) na základě souboru dat naměřených v lužním lese v Lednici na jižní Moravě. Základním principem je přepočet objemových hodnot skeletu (kmene a větví) stromů v tloušťkových třídách na velikost plochy. Byl zhodnocen význam určení těchto parametrů ve vztahu k forenzní ekotechnice. Zejména byla posouzena využitelnost výsledků pro stanovení funkce stromů z hlediska alometrických vztahů (např. plocha kambia ve vztahu k výčetní základně), význam velikosti plochy povrchu kůry při zachycování prachových částic, zadržování vody při intercepci, případně absorpce hluku.
Analýza vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu
Honzová, Markéta
Příspěvek se zabývá analýzou vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu a jeho právními aspekty. Zvýšená pozornost je věnována judikátům Nejvyššího správního soudu, které významně ovlivňují aplikaci práva. Krajinný ráz je poměrně častým předmětem sporů a to zejména z důvodu absence prováděcí vyhlášky k ochraně krajinného rázu a široké definice pojmu v příslušné legislativě. Analyzovaná rozhodnutí se týkají především možností využití znaleckých posudků pro hodnocení krajinného rázu, dále neexistence prováděcího předpisu, posouzení ekonomického přínosu záměrů, vyjádření orgánu ochrany přírody ve stavebním řízení apod.
Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny
Honzová, Markéta
Příspěvek se zabývá problematikou krajinného rázu v rámci typologie znaleckých posudků Forenzní ekotechniky: les a dřeviny. Znalecké posudky týkající se krajinného rázu jsou tříděny na základě charakteru zadání, přičemž určující je míra složitosti obsahu otázek zadavatele a obory znalecké činnosti. Uvedení příkladů jednotlivých typů znaleckých posudků spolu s rozborem náročnosti a postupu řešení umožní jejich postupnou standardizaci představující prostředek vedoucí ke zvýšení exaktnosti relevantních znaleckých posudků.
Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny
Honzová, Markéta
Příspěvek se zabývá problematikou krajinného rázu v rámci typologie znaleckých posudků Forenzní ekotechniky: les a dřeviny. Znalecké posudky týkající se krajinného rázu jsou tříděny na základě charakteru zadání, přičemž určující je míra složitosti obsahu otázek zadavatele a obory znalecké činnosti. Uvedení příkladů jednotlivých typů znaleckých posudků spolu s rozborem náročnosti a postupu řešení umožní jejich postupnou standardizaci představující prostředek vedoucí ke zvýšení exaktnosti relevantních znaleckých posudků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.