National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Decentralized E-Voting on Solana Blockchain
Hošala, Martin ; Očenášek, Pavel (referee) ; Homoliak, Ivan (advisor)
Táto práca bola zameraná na zistenie využiteľnosti Solana blockchainu pre hlasovací systém BBB-Voting a vytvorenie prototypu tohto systému na základe poskytnutých riešení pre Ethereum. Problém s Ethereom je jeho výkon - väčšie voľby by trvali týždne. Solana sľubuje omnoho vyššý výkon. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať systém Solana, BBB-Voting, navrhnúť BBB-Voting pre Solanu, implementovať a otestovať ho. Výsledný prototyp je implementovaný v jazyku Rust pomocou frameworku Anchor. Počas vývoja bolo zistené, že algoritmus, ktorý vrámci protokolu BBB-Voting slúži pre overovanie hlasov je príliš výpočetne náročný a preto kôli súčastnému limitu na Solane nie je možné systém nasadiť na mainnet. Avšak očakáva sa, že tento limit sa bude meniť a systém bude v budúcnosti môcť byť nasadený. V takom prípade sa hrubý odhad zrýchlenia oproti Etherovým náprotivkom pohybuje okolo 3000%. Cena hlasovania na Solane je taktiež rádovo nižšia. Vrámci práce bol vyvinutý aj front-end pre hlasovanie - single-page webová aplikácia vytvorená pomocou ReactJS.
Secure Gateway for Wireless IoT Protocols
Hošala, Martin ; Hujňák, Ondřej (referee) ; Kořenek, Jan (advisor)
Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie systémy IoT, navrhnúť ich integráciu s BeeeOn Gateway a systém nasadiť. Ako zabezpečovacie systémy v tejto práci boli použité moduly NEMEA vyvinuté v rámci projektu SIoT. Výsledné riešenie beží na routeri Turris Omnia a pozostáva z BeeeOn Gateway, piatich detekčných modulov SIoT a ďalších modulov NEMEA potrebných pre plnú funkčnosť detektorov. Potenciálne hrozby sa zisťujú v sieťach Z-Wave, BLE a LoRaWAN. Používateľ môže so systémom interagovať prostredníctvom webového rozhrania systému Coliot, ktorý je tiež súčasťou výsledného riešenia a slúži na ukladanie a prezentáciu výsledkov detekcie. Funkčnosť systému bola overená experimentálne a množinou integračných testov. Testovanie odhalilo mnoho nedostatkov spojených s použitými podsystémami a väčšina z nich bola opravená. Výsledný systém sa používa sa v rámci projektu SIoT.

See also: similar author names
2 Hošala, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.